Bladeren

Derdenrekening

Een derdenrekening is een bankrekening voor gelden die toekomen aan derden. Het betreft altijd een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde. De derdenrekening wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Op een derdenrekening worden gelden geboekt en geblokkeerd ten behoeve van (grote) transacties. De koper boekt het bedrag op de rekening, zodra de gelden op de rekening staan levert de verkoper het product (of dienst) uit. De derdenrekening is een rekening van een onafhankelijke derde (dus staat niet op de naam van de koper of verkoper). Deze onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een notaris) zorgt voor een juiste afhandeling van de gelden conform de (schriftelijke) afspraken en contracten die hiertoe zijn opgesteld.

Iedere storting op de derdenrekening geeft de uiteindelijke begunstigde recht op een aandeel in het totale saldo van de derdenrekening. Derdenrekeningen genieten wettelijke bescherming, wat er op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Derdenrekeningen worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. Een gerechtsdeurwaarder zal in de executie-fase alle gelden op zijn derdenrekening laten storten. Vanaf de derdenrekening wordt het vervolgens overgemaakt naar de opdrachtgever.

Ook bij het de aanschaf van een huis wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een derdenrekening. De bank verstrekt de klant op basis van een specifiek onderpand (de woning in aankoop) een lening (hypotheek). De bank wil zeker weten de lening wordt gebruikt voor de aanschaf van het desbetreffende onderpand. De transactie loopt dan ook via de derdenrekening bij de notaris en niet via de rekening van de klant. . Op deze manier is er garantie dat de bank de hypotheek uitbetaalt, de bank heeft tegelijkertijd zekerheid dat zij het geld niet kwijt is wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er geen hypotheek gevestigd kan worden op het huis en de verkoper heeft zekerheid dat hij de koopsom ontvangt.