common.title.more

Business Finance

Business Finance staat voor het vakgebied wat zich bezighoudt met het optimaliseren van de financiële positie van de organisatie met als doel de organisatie rendabeler en efficiënter te laten presteren. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de optimale cash flow van een organisatie, uitstaande en geleende gelden, liquiditeit, solvabiliteit, maar bijvoorbeeld ook naar de interne (finance-)organisatie, de eigenaarsstructuur, overnames en sturing en reporting. Business Finance behandelt eigenlijk alle onderwerpen op de CFO agenda. Gezien het belang en de complexiteit kan de inzet van de juiste expertise op dit gebied grote verschillen maken.

Enkele concrete voorbeelden waar een Business Finance specialist zich mee bezig houdt:

  • verkrijgen van een bedrijfsfinanciering of het herstructureren van uw bestaande financieringen
  • gestructureerd opstellen en rapporteren van financiële en managementinformatie
  • doorvoeren van rendementsverbeteringen en herstructureringen qua interne (finance)organisatie en de eigenaarsstructuur
  • opstellen van begroting en prognose
  • verkoopklaar maken van een onderneming