common.title.more

Bankrun

Indien een bank failliet dreigt te gaan ontstaat de kans dat veel consumenten en bedrijven tegelijkertijd hun geld gaan opnemen bij deze bank. Dit verschijnsel wordt een bankrun genoemd. Door een bankrun kan een bank in acute problemen komen indien zij te weinig geld in kas heeft. In Nederland is het depositogarantiestelsel ingesteld om een bankrun te voorkomen. Ook moeten banken voldoen aan richtlijnen die banken verplichten voldoende kapitaal aan te houden (Basel III).

Een voorbeeld van een bankrun in Nederland is de run die is ontstaan op de tegoeden bij DSB na de oproep Pieter Lakeman.