Bladeren

Annuiteiten hypotheek

Een annuïteiten hypotheek is een hypotheek waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is, en zodanig dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald. Een dergelijk aflossingstype wordt annuïteit genoemd. Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, maar neemt toe naarmate de looptijd van de lening verstrijkt.