Forensic Investigator

Organisatie
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform

In het kort

Als Forensic Investigator bij het Team Forensic Investigations & Data Analytics (Forensics) van SIM (Security & Intelligence Management) ben je een echte expert in het doen van forensisch onderzoek. De onderwerpen van onderzoek zijn divers: security incidenten, (interne) fraude, corruptie, klokkenluidersmeldingen, maar ook onderzoek naar ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie en discriminatie. Jouw werk is er op gericht criminaliteit te identificeren en financiële- en/of reputatieschade te reduceren dan wel te voorkomen en de veiligheid van de bank, haar medewerkers en klanten te optimaliseren.

Je werk

Je voert in het kader van waarheidsvinding, zelfstandig, methodisch onderzoek uit naar de feiten en omstandigheden van security en integriteit gerelateerde incidenten in Nederland en eventueel in buitenland die een serieuze dreiging vormen voor medewerkers, klanten en de reputatie van de bank en stelt daartoe een plan van aanpak op. Je verzamelt op een forensisch juiste en te verantwoorden wijze bewijsmateriaal, maakt deze scherp en stelt deze veilig. Je werkt met forensische geavanceerde zoekmachines, zoals de eDiscovery tool Relativity, om grote hoeveelheden data te doorzoeken en te analyseren. Een relevant onderdeel van forensisch onderzoek betreft hoor- en wederhoor. Je interviewt dan ook medewerkers en/of externe partijen om de (mate van) betrokkenheid van de personen in kwestie vast te stellen of uit te sluiten. Belangrijk is dat je zorgt dat sprake is van een gedegen, onafhankelijk, forensisch onderzoek dat de toets in de rechtbank en van het betrokken management kan doorstaan. Hierbij is het belangrijk dat je goed de grens weet te bewaren t.a.v. privacyregels m.b.t. klanten en medewerkers, maatschappelijke verantwoordelijkheid bank, regels omtrent straf(proces)recht en overige Nederlandse wetgeving.

Naast de voornoemde onderzoeken, doet SIM Forensics ook feitenreconstructies op verzoek van o.a. legal. Hierbij kan je denken aan grote claims die bij de bank zijn binnenkomen en waar een feitenreconstructie nodig is voordat de bank een juridische positie kan innemen. Forensic investigators in het team draaien in principe ook regelmatig piket. Dit houdt in dat je een week 24/7 bereikbaar bent voor incidenten die buiten de kantooruren plaatsvinden. De betreffende piketteur is ook voor opsporingsinstanties het eerste aanspreekpunt van de bank bij spoedverzoeken.

Werkomgeving

De forensic investigators in het team hebben allemaal een andere achtergrond en expertise, die elkaar aanvullen om alle soorten onderzoeken binnen de bank te kunnen doen. Denk hierbij aan een opsporing- of juist een bancaire achtergrond en aan expertises in fraude, fiscaal recht, complexe bankproducten of expertise in ongewenste omgangsvormen waarbij juist softskills belangrijk zijn.

SIM is de veiligheidsafdeling van de bank en hét expertisecentrum met betrekking tot criminaliteit en integriteit. SIM is de spil van het (internationale) security netwerk van de bank en haar dochterondernemingen wereldwijd. Daarnaast heeft SIM een zeer belangrijke rol in verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden. De afdeling bestaat primair uit zelfstandig opererende experts die op een laagdrempelige manier nauw met elkaar samenwerken. Het werk is vaak vertrouwelijk van aard en reputatiegevoelig, maar de sfeer op de afdeling is informeel. Expertise is belangrijker dan hiërarchische verhoudingen. Je moet rekening houden met een grote diversiteit aan interne en externe stakeholders.

Je profiel

 • Academische achtergrond in bijvoorbeeld economie, rechtsgeleerd, criminologie, psychologie met ongeveer 5 jaar relevante ervaring.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en van strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.
 • Kennis van projectmanagement, (big data)analyse-, forensisch onderzoek methoden en technieken, interview- en rapportagetechnieken en –processen, van digitaal rechercheermethoden en van opsporings- en intelligencediensten.
 • ACFE International certificering, dan wel de bereidheid om die behalen.
 • Kennis van witwassen en financieel economische criminaliteit en van ontwikkelingen op overige onderdelen van het SIM vakgebied.
 • Kennis van moderne talen, waaronder uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je kent je zelf goed en spreekt je hier over uit.
 • Je beleeft er plezier om in teamverband samen te werken aan onderzoeken.

Wij bieden

 • Wij helpen je om fit & vitaal te blijven.
 • Een bruto jaarsalaris in schaal 10 op basis van een 36-urige werkweek, incl. een benefit budget waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen.
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar.
 • Een OV-jaarabonnement.
 • Een goede pensioenregeling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan nu online op deze vacature. Neem voor meer informatie contact op met Maaike Halsema (maaike.halsema@nl.abnamro.com) en/of Peterpaul van den Broek (peterpaul.van.den.broek@nl.abnamro.com). We maken graag kennis met je.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Gelet op de samenstelling van het team, gaat bij gelijke geschiktheid momenteel de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen. Daarbij mag alleen een CV worden ingediend wanneer het bureau is uitgenodigd door een Talent Acquisition Specialist om mee te zoeken naar geschikte kandidaten. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden worden aangeboden zullen als eigendom van ABN AMRO BANK N.V. worden beschouwd. ABN AMRO BANK N.V. is hierbij geen plaatsingskosten verschuldigd.

Vacature informatie

Organisatie: ABN AMRO

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren