Het Pensioenakkoord in Perspectief

Fitch Ratings

De sociale partners hebben bij het opstellen van het Pensioenakkoord veel te hoog gemikt. De uitkomst bestaat uit veel te ingewikkelde en onvoldoende doeltreffende afspraken.

Rapporten