Rekenkamermonitor 2009

Necker van Naem (voorheen Jacques Necker) en Delokalerekenkamer.nl brengen al vijf jaar de stand van zaken in rekenkamerland in kaart met haar Rekenkamermonitor.

Rapporten