Een Generiek Functiehuis

De Nederlandsche Bank

Het reduceren van het aantal functies wordt bewerkstelligd door werkzaamheden abstracter te beschrijven. De invoering van een generiek functiehuis springt in op deze behoefte.

Rapporten