Zorgen voor Kwaliteit van Zorg

Achmea

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht Gupta Strategists de mogelijkheden voor het geven van financiële prikkels om kwaliteit in de AWBZ te verbeteren.

Rapporten