Van Kapitaallasten naar Kapitaallusten

Achmea

- “Garanties uit het verleden bieden geen resultaat voor de toekomst” - “Verschillen tussen ziekenhuizen nemen toe terwijl de winstgevendheid afneemt” In de onafhankelijke studie "Van Kapitaallasten

Rapporten