The Odyssey

Achmea

Verschillen tussen ziekenhuizen nemen toe terwijl de winstgevendheid afneemt. De financiële positie van Nederlandse ziekenhuizen is in 2006 substantieel verslechterd.

Rapporten