Operationeel Risico Management 2009

KBC Bank

Operationeel Risico Management heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld tot het derde belangrijke risicogebied in de bancaire wereld, naast kredietrisico en marktrisico.

Rapporten