De Kracht van Keuze

Over de toekomst van langdurige zorg bestaan vele beelden: geformuleerd vanuit verschillende invalshoeken, soms technisch, soms strikt economisch, dan weer puur idealistisch.

Rapporten