De Brede Betekenis van Acute Zorg

Over concentratie en spreiding van acute zorg is al heel wat onderzocht, bestudeerd en voorgesteld, aldan niet in de vorm van blauwdrukken.

Rapporten