Inkomsten en Uitgaven Gemotoriseerd Wegverkeer

De weggebruiker in Nederland betaalt belastingen als de BPM, de MRB en accijnzen aan de overheid voor het bezit en gebruik van zijn of haar motorvoertuig.

Rapporten