Rol van Cultuur op Lean Implementaties

Kepler Capital Markets

Hoe komt het dat lean implementaties in veel Nederlandse bedrijven op veel weerstand stuiten? Volgens adviesbureau Scenter ligt het antwoord in ons denken: de Nederlandse cultuur.

Rapporten