Social Media gebruik binnen de Overheid

Nog geen 30% van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media beleid te hanteren, terwijl social media wel al veelvuldig worden ingezet.

Rapporten