SEPA migratie grote bedrijven later dan gepland

21 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Een groot deel van het MKB, de gemeenten en andere lagere overheden is inmiddels goed op weg met de migratie naar de nieuwe Europese betaalmiddelen die voor de overgang naar Single Euro Payments Area (SEPA) vereist zijn. Wel hebben veel grote bedrijven de overgang naar SEPA later ingepland dan afgesproken in het Nationaal SEPA-migratieplan. De piek van de migratie naar de nieuwe betaalmiddelen is nu gepland in de tweede helft van dit jaar. Dit stelt het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) op basis van de uitkomsten van de zevende SEPA-monitor die DNB in opdracht van NFS heeft uitgevoerd.

Concentratie van de migratie naar SEPA in de tweede helft 2013
Met de verschillende groepen gebruikers zijn afspraken gemaakt over de data waarop de migratie naar SEPA moet plaatsvinden. Deze afspraken zijn in februari 2012 vastgesteld in het SEPA-migratieplan. Volgens dit plan moeten grootzakelijke gebruikers migreren in de periode tot 1 juli 2013 en kleinzakelijke gebruikers tot uiterlijk de wettelijke einddatum 1 februari 2014. Uit de resultaten van deze monitor blijkt dat 27% van de grootbedrijven dit conform deze planning gaat halen voor de overschrijving. Bij de incasso ligt dit percentage nog wat lager met 15%. Ruim de helft van de grootbedrijven heeft hun migratie dus pas na de zomer van 2013 gepland. Dezelfde periode waarin de kleinzakelijke gebruikers gaan migreren. Er dreigt dus een concentratie van de migratie te ontstaan in de tweede helft van 2013. 

Stijging SEPA-bewustzijn 
De communicatiecampagne 'Actie Nu' heeft volgens NFS significant bijgedragen aan een betere stand van zaken rond SEPA in Nederland. De bewustwording, voorbereiding en migratie naar de Europese betaalmiddelen van zakelijke gebruikers is verbeterd. Het SEPA-bewustzijn is bij alle type gebruikers gestegen ten opzichte van de vorige SEPA-monitor. Bij het MBK is het SEPA-bewustzijn nog het laagst. Van de MKB'ers heeft 62% een algemeen of volledig beeld van de veranderingen die SEPA meebrengt voor de eigen organisatie. 23% van de MKB'ers heeft nog helemaal geen inzicht in de veranderingen als gevolg van SEPA. Uit onderzoek van ANVA bleek eerder al dat ruim 80% van de financieel adviseurs zich nog niet heeft voorbereidt zich op de introductie van SEPA.

SEPA-bewustzijn

De SEPA campagne wordt dit jaar voortgezet, met als belangrijk doel om ook die bedrijven en instellingen die nog niet met hun migratietraject begonnen zijn in actie te krijgen. Zeker als zij gebruik maken van incasso’s kunnen zij hiermee niet langer wachten. Alle bedrijven worden ook opgeroepen om hun IBAN te vermelden op hun facturen, briefpapier en website, om zo de migratie van hun klanten te ondersteunen.