Koninklijke Nederlandse Munt verkocht aan Belgen

23 november 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

De overheid heeft de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) verkocht aan het Belgische bedrijf Groep Heylen. Deze commerciële partner moet de onderneming weer vooruit helpen na een periode met financiële problemen. Een aantal publieke taken van KNM, zoals de strijd tegen valsmunterij, wordt overgenomen door De Nederlandsche Bank. Bij de privatisering van KNM is de Nederlandse Staat gedurende het gehele proces bijgestaan door Boer & Croon Corporate Finance.

De totale opbrengst uit de verkoop van KNM is €3,6 miljoen, waar na aflossing van een staatslening nog €1,2 miljoen resteert. Bij de Munt werken ongeveer 90 mensen. Hoewel het gebouw waarin de Munt nu is gehuisvest ook is verkocht, blijft de productie voorlopig op dezelfde locatie. Op termijn gaat Heylen op zoek naar andere huisvesting in (de buurt van) Utrecht.

Koninklijke Nederlandse Munt
De Koninklijke Nederlandse Munt bestaat al sinds 1567 en is gevestigd in een monumentaal pand in Utrecht. KNM is producent van onder meer Nederlandse Euromunten, circulatiemunten voor buitenlandse overheden, verzamelaarsmunten en Koninklijke Onderscheidingen. Het Nationaal Analysecentrum voor Munten (NACM) en het toezicht, voorheen ook onderdeel van KNM maar behorend tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, zullen na datum van overdracht naar De Nederlandsche Bank worden overgeheveld. 

Koninklijke Nederlandse Munt

Kansen voor de Munt

Als onderdeel van Groep Heylen krijgt de Munt een commerciële partner die de onderneming weer vooruit kan helpen. Volgens het Ministerie van Financiën heeft Heylen de nodige kennis van de markt van euromunten, onder meer doordat het bedrijf rondellen maakt (platte schijfjes die tot munten worden geslagen).

Didier Clerx, CEO van Groep Heylen, betitelt de overname als “een logische stap op de weg naar het ambitieniveau” van de onderneming. “Binnen Groep Heylen hebben we Mauquoy Token Company, National Tokens en Royal Blanking International. Allemaal Belgische ondernemingen die sedert 1875 actief zijn met onder meer de productie van zaken als metalen jetons, blanks, promotionele- en souvenirmunten. Dankzij de overname van KNM beschikken we nu over een complementair produktportfolio. Hierdoor kunnen we onze ambitie: het wereldwijd meest competente munt-huis te worden voor kleine en middelgrote landen, realiseren”.

Volgens Groep Heylen zal de komende tijd worden gebruikt voor een goede afstemming van de activiteiten tussen haar bedrijven. “KNM wordt daarbij hét munt-huis voor kleine en middelgrote landen en de bestaande activiteiten binnen Mauquoy, National Tokens en Royal Blanking International worden voor het grootste deel gehandhaafd. Wel kijken we uiteraard naar maatregelen om KNM rendabel te maken. Daarbij kan dan gedacht worden aan focus op omzetgroei, kennisontwikkeling en kostenreductie”, aldus CEO Clerx.

Verkoopproces
Bij de privatisering van KNM is de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, gedurende het gehele proces bijgestaan door Boer & Croon Corporate Finance. In februari van dit jaar is gestart met dit verkooptraject, waarbij er brede (inter)nationale interesse in KNM is getoond. Gedurende de procesgang is er gesproken met diverse strategische en financiële partijen en zijn er uiteindelijk tien indicatieve biedingen ontvangen welke vervolgens zijn beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria en afgezet tegen alternatieve scenario’s. Hierop heeft het ministerie van Financiën uiteindelijk Groep Heylen geselecteerd als meest geschikte koper. “Daarmee krijgt KNM een private aandeelhouder die de onderneming commerciële slagkracht biedt en de ambitie heeft om KNM uit te bouwen tot een sterke speler in de wereldwijde muntcirculatiemarkt”, aldus Neil Lomax, Partner bij Boer & Croon Corporate Finance.