Eurozone heeft te veel banken, aldus ECB-president

26 september 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft in een toespraak tijdens de eerste jaarlijkse conferentie van de Europese Systemic Risk Board (ESRB), gereageerd op de kritiek uit de bankensector wat betreft de negatieve depositorente. Hoewel hij toegeeft dat het monetaire beleid het verdienmodel van veel banken onder druk zet, voegde hij ook toe dat volgens hem de Europese bankensector kampt met tegenvallende winst door overcapaciteit.

De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert sinds maart 2016 een negatieve depositorente van 0,4%. Dit onderdeel van het Europese monetaire beleid is er op gericht om de Europese economie te stimuleren. De achterliggende gedacht is dat wanneer banken rente moeten betalen in plaats van rente krijgen wanneer zij geld onderbrengen bij de ECB, zij eerder geneigd zijn om hun geld te investeren en uit te lenen. Deze investeringen en kredieten zouden op hun beurt een impuls geven aan de economische ontwikkeling en voor meer banen zorgen.

Vanuit de bankensector komt echter kritiek op het negatieve rentebeleid. De negatieve rente zorgt ervoor dat de winstmarges van de banken minder hoog liggen, en dit zet hun verdienmodel van geld lenen en uitlenen onder druk.

Mario Draghi - ECB

Tijdens een toespraak op de jaarlijkse conferentie van de Europese Systemic Risk Board (ESRB), heeft ECB-president Mario Draghi op de kritiek gereageerd. Hij erkent dat het verdienmodel van de banken onder druk staat door de negatieve rente die de ECB voert, maar stelt ook dat zij hiervan kunnen profiteren. Zij kunnen zelf namelijk ook goedkoper geld lenen.

Daarnaast vindt Draghi het onterecht dat banken de negatieve rente aanwijzen als oorzaak van al hun problemen. Volgens de topbankier is er nog een andere belangrijke oorzaak aan te wijzen, namelijk de overcapaciteit aan banken op de Europese markt. “De overdaad aan banken en de hieruit voortvloeiende hoge concurrentie is ook een factor op de dalende marges en de huidige lage winstgevendheid van banken”, stelt Draghi in zijn toespraak. De overcapaciteit zorgt er volgens hem voor dat de Europese bankensector nog altijd inefficiënties vertoont. “Dat is een reden waarom de ratio tussen de operationele kosten en de inkomsten hoog blijft in sommige landen. Door de overcapaciteit en technologische innovatie, zullen sommige banken hun verdienmodel moeten herzien om hun winstgevendheid te versterken”, sluit hij af.