Column Jan Kamminga, vereniging samenwerkende kredietunie

29 juli 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Krachtige banken met maatschappelijk verantwoordelijkheid. Maar hoe staan we er voor? Allen tezamen? Gelukkig, steeds minder aarzelend, na een dramatische periode. Maar nog steeds aarzelend, omdat we toch nog zoekende zijn. Er is nog te veel onduidelijkheid en onzekerheid. En dat remt. Een column van Jan Kamminga, voorzitter Vereniging Samenwerkende Kredietunies en voorzitter Vastgoed Belang.

Wat ik bedoel?
Hoe staat het nu toch met die kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf? Ondernemers klagen nog steeds, maar banken lijken zich van geen kwaad bewust. Cijfers zouden dat bewijzen. Maar ondertussen zien we wel degelijk nieuwe initiatieven in de markt. Er is, anders dan voorheen, dus ruimte. Crowdfunding, met medewerking van banken, Kredietunies, aanvankelijk met tegenwerking van banken, maar inmiddels niet meer. Hoe zit het nu eigenlijk en welke rol kunnen we van banken verwachten in de bedrijfsfinanciering?

Jan Kamminga - Samenwerkende kredietunies

En waar blijft initiatief, het voortouw?
Waar blijft nieuwe, nu verantwoorde, creativiteit? We moeten verduurzamen, natuurlijk. Maar niet door middel van convenanten of het afleggen van statements, nee, we moeten aan het werk!

Gebouwen verduurzamen is nota bene een van de grootste opdrachten. Maar wie gaat het betalen, hoe moet het gefinancierd worden? Wie krijgt de opbrengst van de energiebesparing

Huurders, voorlopig, maar die investeren niet. En verhuurders hebben vaak te weinig geld en zien te weinig rendement. Deze zogeheten 'split incentive' belemmert grootschalige investeringen in de energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit soort vraagstukken verdienen een antwoord, zeker na het Klimaatakkoord in Parijs en - mogelijk - op handen zijnde verplichtende wetgeving die daaruit voortkomt.

Wordt bijvoorbeeld label C verplicht voor utiliteitsbouw, zoals door de partijen van het Energieakkoord besproken? Dan zullen particuliere vastgoedbeleggers en hun financiers - de banken - samen naar die opdracht moeten kijken. En die is niet gering. Zeker in grote delen van het land waar de kantorenmarkt nog zeer moeilijk op gang komt, of überhaupt weinig toekomst meer heeft. Waar blijven de banken met hun financiële expertise en hun maatschappelijke inzicht om te helpen bij het bedenken van een oplossing?

Kortom, kom op!
Kruip uit de schulp van de afgelopen jaren. De beste methode om het herstellende vertrouwen een finale duw in de goede richting te geven is mee te doen. Midden in de samenleving. En krachtig met gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Deze column werd eerder gepubliceerd in Bank | Wereld  (editie juli 2016). Bank | Wereld is het kwartaalmagazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.