In gesprek met Wies Wagenaar, Head of Conduct bij ABN AMRO

27 juli 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

In deze rubriek stellen wij u een medewerker van een bank voor. Hij of zij vertelt over het vak. Deze keer Wies Wagenaar, Head of Conduct bij ABN AMRO. Wagenaar is ruim twee jaar werkzaam bij ABN AMRO. Zij is 36 jaar, en woont samen met haar partner in Amsterdam.

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?

De dag begint met een korte fietstocht door Amsterdam. Ik vind het na jaren reizen als consultant heerlijk om zo dicht bij mijn werk te wonen. Twee keer per week starten we met het hele team de dag op om voortgang, issues, verbazing en successen te delen. Als Head of Conduct geef ik leiding aan een team van twaalf collega’s en enkele externe consultants. Mijn team heb ik in de afgelopen twee jaar mogen opbouwen en bestaat uit gedragswetenschappers, criminologen, onderwijskundigen en filosofen.

Dat ABN AMRO ervoor kiest om mij en mijn ‘anders denkende’ team binnen te halen, vind ik fantastisch en vooruitstrevend. We kijken op een andere manier naar de bank. Wereldwijd adviseren we over houding & gedrag, ethiek en ethische besluit-vorming. Ook doen we onderzoek naar de grondoorzaken van ongewenst gedrag. We maken daarbij steeds gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten en sluiten aan bij de maatschappelijke opinie.

Hoe ben je bij de bank terechtgekomen?
Mijn carrière startte ik in consulting. Eerst in crisismanagement en daarna in forensisch onderzoek en integriteitsmanagement. ABN AMRO was een van mijn opdrachtgevers voor onderzoek en advies naar gedragsbeïnvloeding. Zo leerde ik de bank beter kennen en hoorde ik dat de afdeling Compliance & Conduct een gedragswetenschapper zocht om een nieuw team vorm te geven. Wat we als team Conduct bedenken en doen heeft echt impact. We worden steeds vaker gevraagd om aan te schuiven en mee te denken over houding en gedrag bij alle onderwerpen die een bank aangaan. Voor mij is dit écht een droombaan!

Wies Wagenaar

Wat vind je leuk aan je baan?
Soms vragen mensen zich af waarom ik bij een bank werk, ik had dat zelf ook nooit bedacht! ‘Een psycholoog of een filosoof bij een bank? Daar moet je met jouw achtergrond toch niet zijn?’ Juist wel! In deze sector ligt een mooie uitdaging voor mijn vakgebied. Ik vind het belangrijk om de dialoog aan te gaan over wat ‘goed doen’ als bankier betekent. We moeten altijd met elkaar, met onze klanten en met toezichthouders in gesprek zijn. En we werken continu aan een organisatiecontext en -cultuur waarin medewerkers geen belemmeringen voelen om het goede te doen en de juiste stimulansen aanwezig zijn om gewenst gedrag te inspireren en te motiveren.

Het is belangrijk dat iedereen binnen de bank verantwoordelijkheid heeft en voelt om het gewenste te doen en anderen die dat niet doen daarop aan te spreken. Daarvoor doen we onderzoek naar grondoorzaken, ontwikkelen we opleidingen, organiseren dilemmadialogen en activiteiten rondom thema’s als ethische besluitvorming.

Wat is er moeilijk aan je baan?
Gedragsverandering of anders leren denken heeft tijd nodig. Je kunt ook niet verwachten dat een grote, wereldwijd opererende organisatie snel ver- andert. Het creëren van begrip is essentieel. Om mensen te betrekken, te inspireren en hun commitment te krijgen... dat kost tijd.

Wat is je levensmotto?
I am another you (staat ook in haar eigen handschrift getatoeëerd op haar onderarm).

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Bank | Wereld (editie 1 juli 2016). Bank | Wereld is het kwartaalmagazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.