ASN Bank financiert wereldwijd klimaatfonds

18 juli 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

ASN Bank heeft zich onlangs als investeringspartner aangesloten bij het Global Climate Partnership Fund (GCPF). GCPF zet zich in voor het tegengaan van klimaatverandering door het investeren in kleine en grotere duurzame projecten in opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

Het Global Climate Partnership Fund (GCPF) is een fonds dat in 2007 is ontstaan als een initiatief van het Duitse ministerie van Milieu en Natuur en de Duitse ontwikkelingsbank KfW. Het fonds investeert in projecten in ontwikkelingslanden en opkomende economieën die klimaatverandering tegengaan. Door de sterke economische groei in deze landen zal het energieverbruik snel toenemen, met de negatieve gevolgen van dien voor het klimaat. Het GCPF financiert direct en via gekwalificeerde financiële instituten investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ontwikkelingslanden. Grote projecten steunt het fonds direct, maar via MFI’s (microfinancieringsfondsen) bereikt het juist ook kleine en middelgrote initiatieven.

ASN Bank financiert wereldwijd klimaatfonds

Een voorbeeld van projecten die gefinancierd worden door het GCPF zijn het plaatsen van zonnepanelen voor Mongolische nomaden en het verhogen van de energie-efficiëntie van de kledingindustrie in Bangladesh. Het fonds is de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken in het behalen van zijn doelstellingen. De projecten die het fonds financiert hebben tot nu toe al 4,4 miljoen ton CO2 bespaart.

ASN Bank, een Nederlandse bank met een duurzaam karakter, heeft zich per 6 juli aan het fonds verbonden als financier. ASN Bank wil klimaatverandering zoveel mogelijk beperken, en heeft zich daarom ten doel gesteld om tegen 2030 al haar investeringen klimaatneutraal te laten zijn. De financiering van het GCPF past daarom goed in de strategie van de bank. In totaal zal ASN $25 miljoen in het fonds steken.

Jort Bakker, hoofd Duurzame Financieringen bij de ASN Bank, vertelt: “In het huidige lage renteklimaat vormen investeringskansen als deze een interessant alternatief. Maar daarnaast helpt het ons de CO2-uitstoot van onze activiteiten te verminderen. Dat past perfect binnen het DNA van de ASN Bank”.