Nummerbehoud bij bankwissel stimuleert concurrentie

27 juni 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Europa moet snel werk gaan maken van het behoud van betaalrekeningnummers voor consumenten die van bank wisselen. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het zou Nederland de komende tien jaar €400 miljoen aan directe baten opleveren blijkt uit onderzoek van ACM, die ook andere Europese landen aanmoedigt een batenanalyse uit te voeren. Nummerbehoud zou onder meer de concurrentie tussen banken verhogen, en zorgen voor een daling in administratiekosten.

Veel consumenten wisselen niet van bank, omdat ze verwachten dat overstappen ‘veel gedoe’ zal opleveren. Een van de zaken die hierin meeweegt is dat zij hun bankrekeningnummer niet mee kunnen nemen naar een andere bank. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal de mogelijkheid tot nummerbehoud een belangrijke impuls vormen voor consumenten om over te stappen. Dit leidt tot meer concurrentie tussen de banken, wat de financiële dienstverleners scherper zal maken op het gebied van prijzen en kwaliteit.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM, vertelt: “Consumenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van concurrentie. Ik zie nummerbehoud bij een bankoverstap als een belangrijk instrument om consumenten in beweging te krijgen.”

Overstappen naar andere bank

Omdat Nederland onderdeel uitmaakt van het Europese betalingssysteem, is de mogelijkheid tot nummerbehoud niet een vraagstuk voor de Nederlandse overheid. Een besluit tot de mogelijkheid om een betaalrekeningnummer te behouden bij het wisselen van bank moet daarom op Europees niveau worden gemaakt. In 2019 staat de volgende evaluatie van de Europese Richtlijn Betaalrekeningen (Payment Accounts Directive) gepland. Onderdeel van deze evaluatie is een kosten-batenanalyse van nummerbehoud.

In aanloop naar deze evaluatie heeft de ACM zelf een methode ontwikkeld voor het analyseren van de baten van nummerbehoud per land. De ACM is kritisch over de analysemethode die gehanteerd wordt door de Europese autoriteiten, omdat hierbij bijvoorbeeld de baten voor bedrijven niet worden meegenomen. Met de eigen methode heeft de ACM berekend dat nummerbehoud in de komende tien jaar Nederland directe baten zal opleveren van circa €400 miljoen. Omdat de betaalmarkten in Europa sterk verschillen, pleit de ACM voor een batenanalyse per land. “Europa zou hier zo snel mogelijk werk van moeten maken. Dit onderzoek is een belangrijke stap naar een goede, objectieve discussie over de kosten en baten van nummerbehoud”, aldus Fonteijn.

De kosten voor het invoeren van nummerbehoud hangen af van de vorm die wordt ingevoerd. “Vaak wordt gedacht dat bij nummerbehoud iedereen eerst een nieuw rekeningnummer moet krijgen. Dat hoeft niet”, aldus ACM. De toezichthouder heeft twee vormen van nummerbehoud uitgewerkt die minder kosten omdat banken en andere marktpartijen in de betaalketen minder aanpassingen hoeven te doen. ACM geeft de voorkeur aan een vorm van nummerbehoud waarbij consumenten en bedrijven voortaan gaan betalen met een unieke alias, zoals een mobiel telefoonnummer of het nummer van de Kamer van Koophandel.