30 ABN AMRO medewerkers onderzoeken blockchain

23 mei 2016 Banken.nl 5 min. leestijd

Ruim 30 medewerkers van ABN AMRO onderzoeken de mogelijkheden van blockchain. Daarmee is ABN AMRO een van die banken die tijd, energie en middelen besteedt aan alle mogelijke facetten van het blockchain-fenomeen. In deze blog vertelt Arjan van Os - Hoofd Innovation Centre bij ABN AMRO - hier meer over.

Blockchain. Nog geen drie jaar geleden hadden alleen IT-fanaten het erover. Inmiddels is er al bijna $1 miljard gestoken in startende blockchain-bedrijfjes. Ondanks al die belangstelling en inspanningen weet niemand nog waar dit naar toe gaat. Van een ‘killer app’ of belangrijke bedrijfspropositie is nog geen sprake. Financiële instellingen en fintech-bedrijven onderkennen het potentieel van de blockchain-technologie. Maar wat kunnen we ermee in de financiële sector? Daar bestaat een antwoord op. En we kunnen niet gaan zitten wachten totdat iemand anders dat antwoord vindt. We moeten meer doen dan er alleen maar over praten. Banken die mee willen liften op het blockchain-fenomeen pakken door.

Bedrijven – en banken zeker – wachten doorgaans tot een technologie een bepaalde mate van volwassenheid heeft bereikt voordat er geld en tijd wordt gestoken in een mogelijke business case of applicatie. Waarom trekken we hier dan nu zo hard aan? Blockchain is tenslotte nog maar amper aan het puberen. Dat komt omdat wij denken dat een volwassen blockchain een enorm effect kan hebben. Met het oog op de snelle ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen die met blockchain kunnen worden gerealiseerd, stappen financiële instellingen op dit moment al in. Om vanaf het begin te kunnen bijdragen aan het volwassen worden van de technologie.

Arjan van Os - ABN AMRO

Innovatiepionier

ABN AMRO is een van die banken die tijd, energie en middelen besteedt aan alle mogelijke facetten van het blockchain-fenomeen. We bestuderen de infrastructuur die aan de blockchain ten grondslag ligt en ontwikkelen de applicaties die van de sterke punten van de blockchain gebruik kunnen maken. Ook beoordelen we het mogelijke effect van de nieuwe technologie op onze kernprocessen bij de bank.

ABN AMRO neemt alle bedrijfsonderdelen onder de loep en kijkt waar de blockchain van invloed zou kunnen zijn: van hypotheken tot risicomodellen tot betaalverkeer over de grens. We weten niet wat die ontdekkingsreis gaat brengen en er is nog veel onzeker. Door onze middelen in diverse experimenten uit te zetten, bereiden we ons voor op een aantal mogelijke scenario’s. We wedden als het ware op meerdere paarden tegelijk.

Teams met passie

Ruim 30 collega’s uit de hele bank hebben zich vrijwillig aangemeld om ons te helpen bij ons onderzoek naar de mogelijkheden van blockchain. Die collega’s zijn afkomstig uit allerlei afdelingen en bedrijfsonderdelen. En die teams zijn net zo divers en veelomvattend als de blockchain-technologie zelf. We delen allen dezelfde passie: onderzoek naar en experimenteren met de mogelijkheden van de blockchain.

De teams werken in een constructie die is gebaseerd op de ‘lean start-up’. De samenstelling van die teams verschilt steeds. Er wordt gekeken naar diverse aspecten van de blockchain-infrastructuur en/of de diverse manieren waarop de technologie kan worden toegepast. De teams komen dan weer samen in ‘design thinking workshops’, waar ze op basis van evaluaties zogenaamde ‘use case-scenario’s’ kiezen waar dan weer zes weken aan wordt gewerkt. Blijkt het scenario potentieel te hebben, dan wordt het een gestructureerd experiment.

Verbanden

Net als veel andere banken sluiten we ons aan bij startende blockchain-bedrijfjes en samenwerkingsinitiatieven (‘open collaboration’). We hebben onze medewerking toegezegd aan Linux Hyperledger en Digital Asset Holding; die leggen zich toe op het potentieel van een open-source platform voor blockchain-applicaties. Bij de belangrijkste vier Nederlandse banken kijken de techneuten vooral naar de technologie: die testen diverse vormen van infrastructuur en experimenteren met een eerste betaalapp op basis van blockchain. De Betaalvereniging Nederland coördineert deze samenwerking; De Nederlandsche Bank zit erbij vanuit de toezichthoudende rol. Alle partijen sluiten zich vooral bij het initiatief aan om er samen van te leren.

De fundering

Velen zijn ervan overtuigd dat de vastgoedwereld door de ‘single source of truth’ van blockchain en door de slimme contractmogelijkheden behoorlijk kan veranderen. Ons experiment Hypotheken kan dan ook de sleutel blijken naar een toekomstige blockchain-ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan ‘what if’-scenario’s en zogenaamde ‘proofs of concept’ om te onderzoeken hoe blockchain de onzekerheid rond onderpandtaxaties zou kunnen wegnemen.

Lasten delen

Ook wordt gekeken hoe blockchain problemen kan oplossen in het grootboek Financial Audit & Compliance. En dan met name op het gebied van bijzonder beheer. Samen met IBM onderzoeken we de mogelijkheid van uniforme gegevens in deze keten met behulp van blockchain, uitgaande van één gedeeld grootboek. IBM en ABN AMRO delen samen de blockchain-kennis die er door middel van dit project wordt vergaard.

De opbrengst

Samen met Tata Consultancy Services (TCS) onderzoeken we het potentieel van blockchain op het gebied van Clearing & Settlement. Doel van dit experiment is om tot een gedistribueerd grootboek te komen dat met oude systemen kan worden samengevoegd tot één bron van waarheid (‘single source of truth’) waarmee direct contant kan worden gesettled. Werkt dat, dan zijn we meteen één stap dichter bij de financiële wereld van de toekomst.

De zoektocht gaat door

Deze selectie experimenten is nog maar het begin. Dit jaar van onderzoek en experimenten heeft ons op plekken gebracht waar we nog niet eerder waren geweest. De onzekerheid over blockchain staat ons niet in de weg. Integendeel. Wij zien kansen. En het is spannend. We werken op manieren waarop we niet eerder hebben gewerkt. We staan open voor al die krachtige mogelijkheden die bijna binnen handbereik zijn. We pakken door. En op het moment dat de financiële wereld door blockchain transformeert, transformeren wij mee.