Geringe interesse van banken in vakantiegeld

23 mei 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken hebben steeds minder interesse in het vakantiegeld van hun klanten. Speelden de banken voorheen massaal in op het jaarlijkse extraatje met promoties van sparen en aflossen van schulden, in 2016 zijn dit nog maar drie banken. 65% van de consumenten geeft zijn of haar vakantiegeld liever uit aan vakanties of andere zaken, blijkt uit onderzoek van ING.

Sinds 1968 is het voor werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers een bedrag van tenminste 8% van hun brutosalaris te betalen als vakantiegeld. Van oudsher is het gebruikelijk dat banken en financiële instellingen in spelen op deze wettelijke verplichting door extra acties en promoties in het leven te roepen. Daarmee willen ze klanten aansporen om het verkregen vakantiegeld op hun spaarrekening te storten of te gebruiken voor aflossingen of beleggingen. Deze week is het weer zover, en ontvangen miljoenen Nederlanders naast hun gebruikelijke salaris vakantiegeld.

Vakantiegeld

Uit recent onderzoek van ING blijkt echter dat tegenwoordig consumenten niet meer zo geïnteresseerd zijn in sparen of beleggen met hun vakantiegeld. Zo’n 65% van de consumenten geeft aan het geld liever uit te geven, aan een vakantie of aan andere aankopen. 35% wil het geld wel gebruiken om zijn spaarrekening uit te breiden, af te lossen op schulden of wil zijn vakantiegeld beleggen. Bijna de helft van de twintigers bevindt zich in de laatste groep, terwijl maar ongeveer een derde van de zestigers zijn vakantiegeld voor sparen, beleggen of aflossen benut.

Met de dalende interesse van consumenten, daalt ook het aantal speciale spaaracties van banken rond de tijd dat het vakantiegeld wordt uitbetaald. Uit een onderzoek van vergelijkingssite Spaarrente.nl blijkt dat dit jaar maar drie banken een speciale spaaractie op poten hebben gezet om klanten te stimuleren hun vakantiegeld op hun spaarrekening te storten. ABN AMRO verloot €1.000 tussen alle klanten die €1.000 op hun spaarrekening storten. ING en MoneYou bieden hun spaarders een actierente, en ING-klanten die €500 storten krijgen een verzorgingspakket.

Naast de dalende interesse vanuit consumenten om te sparen en te beleggen met vakantiegeld, is ook de interesse van banken zelf laag. Volgens de onderzoekers tonen de banken minder interesse in het vakantiegeld door de historisch lage rente. Als zij meer geld nodig hebben kunnen zij dat ook tegen gunstige voorwaarden lenen bij de Europese Centrale Bank, zonder dat zij daarvoor speciale acties in het leven hoeven te roepen.

ASR, die vorig jaar wel een spaaractie had rondom deze tijd, is dit jaar afgehaakt, evenals SNS Bank. ASR geeft aan vorig jaar erg weinig profijt te hebben gehad van haar spaaractie. SNS liet weten liever altijd een concurrerende rente aan te bieden, in plaats van alleen rondom de vakantiegeld-betalingen.