Meer grootverdieners in Nederlandse bankensector

04 april 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondanks de invoering van strengere bonusregels is in 2014 het aantal grootverdieners in de Nederlandse bankensector – bankiers die meer dan €1 miljoen per jaar verdienen – gestegen van 32 naar 38. Samen verdienden deze 38 bankiers een bedrag van bijna €53 miljoen, zo’n €1,4 miljoen per persoon. Dat blijkt uit een recent benchmark-onderzoek van de European Banking Authority.

Jaarlijks voert de European Banking Authority (EBA) onderzoek uit naar de salarissen en bonussen van bankiers in Europa. Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich op zogenaamde ‘high-earners’ of grootverdieners – bankiers die meer dan €1 miljoen per jaar verdienen. Eind vorige maand werd de nieuwste editie van het onderzoek gepubliceerd, met de salarisgegevens over 2014. Volgens de gegevens van de Europese toezichthouder is het aantal grootverdieners gestegen van 3.178 in 2013 naar 3.865 in 2014 – een groei van 21,6%. Opvallende vondst is volgens de onderzoekers dat om de strengere bonusregels van 2014 te voldoen de vaste salarissen omhoog zijn gegaan, in plaats van de bonussen omlaag.

Aantal grootverdieners in de Nederalndse bankensector

Nederland
Uit het rapport blijkt dat, net als in de rest van Europa, ook in Nederland het aantal grootverdieners is gestegen. Tussen eind 2013 en eind 2014 zijn er netto zes nieuwe grootverdieners bijgekomen, waardoor het totaal aantal grootverdieners in de Nederlandse bankensector nu op 38 uitkomt – een stijging van bijna 19%. Achttien van deze grootverdieners hebben een MB Management functie, vier werken in investment banking, en vier in retail banking. Ook in corporate functies zijn relatief veel grootverdieners (7) te vinden in 2014.

In totaal namen deze 38 bankiers een salaris van ruim €52,7 miljoen in ontvangst, waarvan ruim 45% variabel. Per afdeling zijn echter sterke verschillen zichtbaar in het ratio van variabel ten opzichte van vast salaris. Waar over de hele linie het variabel salaris gemiddeld net zo veel als 84% van het vast salaris bedraagt, ligt dit percentage in retail banking op 150%, in investment banking op 111% en in corporate functies op 115%. De verhoudingen zijn echter het scheefst in de Asset Management takken. De twee grootverdieners in deze categorie verdienden samen in 2014 ruim €560.000 aan vast salaris, terwijl hun variabel salaris bij elkaar opgeteld bijna €1.560.000 bedroeg (278%).

Number of high earners by Member State

Europa
Met 38 grootverdieners staat Nederland in Europa op de zesde plek qua aantal bankiers met een jaarsalaris van meer dan €1 miljoen. Veruit het meeste aantal groot verdieners is te vinden in de UK. Met 2.926 grootverdieners heeft het Verenigd Koninkrijk ruim drie keer zoveel grootverdieners als de rest van Europa bij elkaar opgeteld. De stijging van het aantal grootverdieners met ruim 40% in het land wordt echter ook voor een groot deel veroorzaakt door de stijging van de waarde van de pond ten opzichte van de euro, waardoor bankiers eerder meer dan een miljoen in euro’s verdienen. Na de UK volgt Duitsland, met 242 bankiers, op de tweede plek. Frankrijk is derde, met 171 bankiers, en Italië staat op de vierde plaats met 153 grootverdieners. Spanje (119) sluit de top 5 af.