Beheerd vermogen beleggingsinstellingen gestegen

21 maart 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

Het beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen steeg in het vierde kwartaal van 2015 met 2,6% naar €764 miljard. Deze stijging was bijna geheel het gevolg van behaalde rendementen. Dat meldt De Nederlandsche Bank.

Toename beleggingen
Eind 2015 bedroeg het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen €764,3 miljard. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dat een stijging van €19,8 mrd (2,6%).

De toename van het belegde vermogen werd voornamelijk veroorzaakt door behaalde rendementen. Voor de sector als geheel bedroeg het rendement op beleggingen in het vierde kwartaal 3,1%

Hoogste rendement voor aandelenfondsen 
Aandelenfondsen behaalden in 2015 met 4,5% kwartaal op kwartaal het hoogste rendement, gevolgd door vastgoedfondsen met een rendement van 3,8% kwartaal-op-kwartaal. Onder aandelenfondsen behaalden fondsen die met name in Nederland beleggen een rendement van 7,8%, en deden het daarmee beter dan de AEX-index (4,9%). 

Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen

De rendementen van hedgefondsen (1,1%) en obligatiefondsen (0,6%) waren lager maar nog steeds positief. Overige fondsen (o.a. grondstoffen- en hypotheekfondsen) waren de enige fondscategorie met een negatief rendement (-2,7%). In alle gevallen waren de rendementen hoger dan in het derde kwartaal van 2015.