SNS Bank boekt fors hogere nettowinst in 2015

04 maart 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De nettowinst van SNS Bank (incl. RegioBank, ASN Bank, BLG Wonen en Zwitserleven) is in 2015 gestegen naar €348 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de bank onlangs gepubliceerd heeft. Ook het aantal klanten groeide, en staat nu voor het eerst boven de 3 miljoen. Voor 2016 verwacht de bank lagere winst en wil SNS de kosten verminderen of gelijk houden.

Belangrijkste resultaten van 2015:

 • SNS Bank verwelkomde 254.000 nieuwe klanten: netto groei van 119.000, het totale aantal klanten is de mijlpaal van 3 miljoen gepasseerd
 • Marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen van 25% (2014: 21%)
 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 335 miljoen (2014: € 294 miljoen), vooral als gevolg van lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen
 • Toename nettowinst naar € 348 miljoen (2014: € 151 miljoen), onder invloed van omslag in incidentele posten (in 2014 bestonden de incidentele posten uit een resolutieheffing opgelegd aan Nederlandse banken en een bijzondere waardevermindering van goodwill)
 • Hogere gecorrigeerde efficiencyratio van 53,4% (2014: 44,7%), vooral als gevolg van hogere kosten in verband met verhoogde hypotheekactiviteiten, naleving van de nieuwe regelgeving en het bankentoezicht en de ontvlechting uit SNS REAAL
 • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 25,3% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 18,3%)
 • Leverageratio steeg tot 4,7% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 3,8%)
 • In oktober 2015 betrad SNS Bank met succes opnieuw de kapitaalmarkt met de uitgifte van € 500 miljoen aan Tier 2-obligaties ter versterking en diversificatie van haar kapitaalpositie
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 10,7%, in lijn met 2014
 • SNS Bank hervat dividenduitkering en doet voorstel tot betaling aan NLFI van € 100 miljoen
 • Ontvlechting van SNS Bank uit SNS REAAL en overdracht aan de Nederlandse Staat afgerond op 30 september 2015

SNS - Jaarcijfers

“In 2015 bleef SNS Bank zich inspannen om haar kernwaarden in praktijk te brengen. We boekten positieve commerciële resultaten en passeerden aan het einde van het jaar de mijlpaal van 3 miljoen klanten. Over het geheel genomen verbeterde de klanttevredenheid, verbeterde ons marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen naar 25% en steeg de nieuwe hypotheekproductie. Onze nettowinst nam toe en onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat om een dividenduitkering aan onze aandeelhouder te hervatten. Met de definitieve ontvlechting uit SNS REAAL is de basis voor een zelfstandige toekomst gelegd”, aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van SNS Bank.

Het marktaandeel van SNS Bank in nieuwe betaalrekeningen bedroeg 25%, tegenover 21% in 2014. Op basis van de totale portefeuille bedroeg het marktaandeel van SNS Bank 7%, wat gelijkstaat aan 1,1 miljoen betaalrekeningen.

Vorig jaar steeg de nettowinst van SNS Bank met € 41 miljoen tot € 335 miljoen – een groei van 14%. Inclusief de incidentele baten komt de nettowinst nog €13 miljoen hoger – op €348 miljoen. Hoewel de nettowinst van de bank fors is gestegen werd deze toename onderdrukt door een stijging van de operationele lasten. De lasten stegen exclusief de invloed van de wettelijke heffingen naar €575 miljoen, €84 miljoen meer dan in 2014. Voor de komende jaren heeft SNS zich ten doel gesteld om de operationele kosten op een vergelijkbaar niveau te houden, of te verlagen. Wel verwacht de bank in 2016 een minder hoge winst te behalen dan “het hoge niveau van 2015”.

Ook heeft de bank in 2016 een aantal initiatieven op de planning om de CO2-uitstoot in zijn portefeuille hypothecaire leningen te verminderen. Dit wil SNS onder meer bereiken door klanten te adviseren op het gebied van bijvoorbeeld woningisolatie.