ING publiceert nieuwe dierenwelzijnsbeleid

15 februari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

ING heeft haar nieuwe dierenwelzijnsbeleid gepubliceerd. Met dit beleid wil ING dat haar klanten voldoen aan de normen op het gebied van dierenwelzijn, zoals de 'Vijf Vrijheden'. Ook beschrijft de bank in haar beleid een uitgebreide lijst met activiteiten die ze niet zal financieren vanwege dierenmishandeling.

'Vijf Vrijheden'
Volgens het beleid zullen klanten in de dierhouderij onder meer moeten bewijzen dat dieren worden behandeld volgens de 'Vijf Vrijheden': 

  • vrij van dorst, honger en onjuiste voeding;
  • vrij van fysiek en thermaal ongerief;
  • vrij van pijn, verwonding en ziektes;
  • vrij van angst en chronische stress;
  • vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen.

Andere eisen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van transport en goed rentmeesterschap. Klanten worden aangemoedigd om voortdurend verbeteringen door te voeren en zich te houden aan de hoogste industriestandaarden.

Uitsluitende activiteiten
ING heeft ook de lijst van activiteiten die zij uitsluiten van financiering uitgebreid. Bijvoorbeeld: dierengevechten voor vermaak, sponsorverzoeken waarbij wilde dieren niet worden behandeld volgens de Vijf Vrijheden, handel in bedreigde diersoorten, gebruik van bedreigde diersoorten of niet-menselijke primaten voor welke proefdoeleinden dan ook en dierproeven voor cosmetica.

ING - Dierenwelzijn

Het beleid geldt voor bedrijven die dieren houden ((rund-)vee, pluimvee, varkens etc.), viskwekerijen, partijen die in bedreigde diersoorten handelen of bedreigde diersoorten gebruiken, dieren die ter vermaak worden gebruikt (dierentuinen, circussen, gezelschapsdieren) en dieren die worden gebruikt in laboratoria om de gezondheid van de mens te bevorderen.

Grote wereldwijde uitdaging

Bedrijven die actief zijn in de dierhouderij staan voor de uitdaging om enerzijds te voldoen aan de wereldwijd stijgende vraag naar voedsel, terwijl zij anderzijds de negatieve impact op de gemeenschap, het milieu en de gezondheid van dieren beperken. Daarom is de wijze waarop er wordt omgegaan met dieren van specifiek belang voor de voedselindustrie.

Voedingsproductie wordt een grote uitdaging aangezien de wereldbevolking naar schatting in 2050 gegroeid zal zijn tot 9,7 miljard mensen.

“De voedingsmiddelenindustrie zal alleen groeien als de wereldpopulatie groeit," zei Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING. "Het is belangrijk dat bedrijven een standpunt innemen en invloed uitoefenen waar dat mogelijk is. Wij willen duidelijk maken dat we al onze zakelijke klanten, in alle sectoren, zullen helpen bij de overschakeling naar meer duurzaamheid. Het nieuwe beleid zal vanaf nu de leidraad zijn voor onze besluiten met betrekking tot klantencontracten en bij het beoordelen van financiële voorstellen in de dierhouderij."

Klanten ondersteunen

ING beoordeelt elke (potentiële) klant op basis van de vereisten die zijn opgenomen in het ING-Beleidskader voor beheer van milieu- en sociale risico's, gevolgd door voortdurende monitoring en evaluatie zodra een overeenkomst is gesloten.

Hetzelfde geldt voor het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. Op dit punt werkt ING samen met de klanten die nog niet voldoen aan de vereisten van het beleid door ze te helpen totdat hun bedrijf is overgeschakeld. Klanten die niet kunnen of willen voldoen aan de eisen worden niet ondersteund.

Standpunten

ING: "Ons standpunt met betrekking tot dierenwelzijn is onderdeel van een groter overzicht, zoals vermeld in “Onze Standpunten” op onze website. Hier vindt u ook onze standpunten ten aanzien van bijvoorbeeld het klimaat, defensie en energie."