Aantal valse eurobiljetten in Nederland neemt toe

29 januari 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

Het aantal valse eurobiljetten in Nederland neemt toe. In 2015 is het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland gestegen met 37% tot 66.500. Dat meldt De Nederlandse Bank (DNB). DNB benadrukt wel dat het risico op het ontvangen van een vals biljet laag is.

Meer valse eurobiljetten
In totaal zijn 66.500 valse biljetten onderschept en geregistreerd, een toename van 37% ten opzichte van de 48.700 valse biljetten in het jaar daarvoor. Wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten toegenomen met 7% tot 899.000 in heel 2015. Wel is sprake van een dalend aantal valse eurobiljetten in het tweede halfjaar van 2015. In de eerste zes maanden werden 37.000 valse biljetten onderschept. Verder is vergeleken met de 18 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn het aantal aangetroffen valse biljetten nog altijd gering. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures €20 en €50. 

Aantal valse eurobiljetten in Nederland neemt toe

DNB app 'Echt of Vals'  
DNB heeft een app ontwikkeld waarmee het publiek met een smartphone de eurobiljetten ook digitaal kan checken. Door een eurobiljet met de camera van de telefoon nauwkeurig te scannen, kan de app ‘Echt of Vals’ de echtheidskenmerken herkennen.