Regelvoorstellen Europese securisatiemarkt onvoldoende

29 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Europarlementariër Cora van Nieuwehuizen liet recentelijk in een speech weten dat de huidige voorstellen van de Europese Commissie ontoereikend zijn voor het opbouwen van een efficiënte Europese securisatie markt. Zij raadt het Europees Parlement aan de voorstellen goed onder de loep te nemen, en uit te kijken voor regulering die de concurrentiepositie van de Europese financiële sector in gevaar brengt.

“De concurrentiepositie van de Europese financiële sector is van zeer groot belang. Onder de vlag van de Kapitaalmarktenunie zijn er veel goede voorstellen gedaan, waaronder het opstarten van een Europese securitisatie markt”, stelde Cora van Nieuwenhuizen, Europarlementariër namens de VVD, eerder deze week tijdens een speech voor het CFA Instituut in Amsterdam – de Nederlandse vestiging van ’s werelds grootste beroepsvereniging voor financieel professionals. “Maar er is nog veel onduidelijk in de voorstellen van de Commissie, zoals welke securitisaties ‘simpel’ en welke dat niet zijn”, vervolgde zij. “Ik wil dan ook dat het Europees Parlement zeer ambitieus kijkt naar ieder voorstel dat er op dit gebied langs komt”.

Europese Commissie

Aantasting concurrentiepositie
Volgens Van Nieuwenhuizen zijn de huidige voorstellen dus onvoldoende om tot een goed werkende Europese securitisatie markt te komen. Wanneer deze voorstellen zonder verdere verduidelijking worden aangenomen zal dit zijn weerslag hebben op de concurrentiepositie van de Europese financiële sector. Volgens Van Nieuwenhuizen kan het niet de bedoeling zijn dat de financiële sector in de weg wordt gezeten door de Europese regelgeving.

Als voorbeeld droeg zij het voorstel voor geldmarktfondsen aan. Volgens haar zouden de huidige voorstellen er toe kunnen leiden dat de helft van deze fondsen Europa zal verlaten – een ontwikkeling die Europa voor honderden miljarden aan investeringen zou doen mislopen. “In plaats van geldmarktfondsen in een dwangbuis te stoppen, moet de regelgeving zich richten op het voorkomen van een run op dit soort fondsen”, aldus de Europarlementariër.