ABN steunt ondernemers in overgang naar circulaire economie

26 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

ABN AMRO lanceert de Circulaire Economie Guide om bedrijven te helpen een business case op te stellen waarmee ze versneld de overgang naar de circulaire economie kunnen maken. Deze handleiding brengt in kaart welke stappen nodig zijn om bedrijfsmodellen en productieketens aan te passen aan een nieuw economisch model waarin afval niet bestaat, grondstoffen steeds worden hergebruikt en bedrijven geen producten, maar diensten aanbieden. Om deze overgang te maken, moeten alle schakels in de productieketen met elkaar samenwerken. De eerste editie van de Circulaire Economie Guide werd ter gelegenheid van het MVO NL Nieuwjaarsevent: "Creëer Toekomst" gepresenteerd.

Overgang naar circulaire economie in 14 stappen

In een circulaire economie bevinden materialen en grondstoffen zich in een continue stroom en bestaat er in feite geen afval. Veel bedrijven staan voor de uitdaging hoe zij de omschakeling naar dit economische model kunnen maken. De ‘Circulaire Economie Guide’ zet de grondbeginselen van de circulaire economie uiteen, geeft concrete handvatten en brengt op basis van 14 vragen in kaart hoe bedrijven een goede business case kunnen opstellen. Zo leren zij op basis van de levenscyclus van producten concrete stappen te zetten: van ontwerp en materiaalkeuze en van productie tot gebruik en hergebruik. Dit wordt geïllustreerd met inspirerende voorbeelden van koplopers in de circulaire economie, zoals coöperatie De Heyde Hoeve, dat met behulp van biogas mestkorrels maakt uit bruikbare mineralen in het mestoverschot van de aangesloten varkenshouders.

ABN AMRO - Circulaire Economie

Versneld omschakelen naar circulaire economie

In de circulaire economie draait het om het zo hoogwaardig mogelijk benutten van grondstoffen, die oneindig worden hergebruikt. Hierdoor ontstaan veel nieuwe kansen. Zo berekende adviesbureau McKinsey dat een circulaire economie de Europese Unie tegen 2030, €1.800 miljard kan opleveren. “We staan aan het begin van een nieuwe fase. Het op tijd inspelen op toekomstige uitdagingen is van groot belang voor onze klanten. Wij willen, met onze diepgaande kennis van sectoren, onze klanten helpen om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen. Hierbij staan zij voor uitdagingen en kansen die vaak leiden tot innovaties die bedrijven gezonder en veerkrachtiger maken”, vertelt Niels Dijkman, Manager Sustainability Corporate Banking van ABN AMRO. “De Circulaire Economie Guide is een goed startpunt van de dialoog die we met klanten over deze thema’s willen voeren.”