Pers schrijft steeds negatiever over bankensector

20 januari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

Data-analyse van Media Tenor toont aan dat de toon die de wereldwijde pers gebruikt bij het schrijven en praten over de bankensector momenteel negatiever is dan in 2008 en 2009, direct na het uitbreken van de financiële crisis. Volgens het Zwitserse onderzoeksbureau maakt de wereldwijde pers zich zorgen om de toekomst van de sector als gevolg van minder zichtbaar optreden van toezichthouders en verkeerde houding van sommige topbankiers. Alleen in Zuid-Afrika is men positief over de bankensector. 

Vandaag gaat het World Economic Forum van start in het Zwitserse Davos. Het forum is een jaarlijkse samenkomst van leiders uit de wereldwijde internationale politiek en het bedrijfsleven met als doel om de stand van de economie te bespreken. De gesprekken worden elk jaar kleur gegeven door verschillende onderzoeken en analyses, waaronder ook verscheidene onderzoeken naar het vertrouwen in de bankensector en de bredere financiële sector.

World Economic Forum Anual Meeting

Media Tenor
Een van deze onderzoeken is de vertrouwensanalyse van Media Tenor, een Zwitsers onderzoeksbureau. Jaarlijks doet het bureau middels computeranalyses onderzoek naar de manier waarop kranten, radio en televisie schrijven en spreken over het internationale bankwezen. Uit voorgaande onderzoeken van Media Tenor blijkt dat de ‘toon’ die de pers wereldwijd gebruikt in het rapporteren over de financiële sector al jaren zeer negatief is. Het meest recente onderzoek laat echter zien dat de stemming nu nog erger is dan in de jaren 2008 en 2009, toen de financiële crisis het vertrouwen in de bankensector aantastte.

Volgens Media Tenor is de negatieve toon van de pers het gevolg van de zorgen die men zich wereldwijd maakt over de toekomst van banken. Waren de centrale banken in de jaren hiervoor nog dikwijls in de media om de maatregelen en acties om de financiële crisis en een vervolg daarvan aan te pakken, in 2015 bleef het een stuk stiller en dit leidde tot argwaan van de pers. Ook de houding van een aantal bankiers heeft een duit in het zakje gedaan in de vertrouwensval van de pers. Zo was er bijvoorbeeld veel kritiek omdat bankiers de indruk wekten dat men zich niet langer zorgen hoefde te maken omdat de stresstesten positief uitpakten, terwijl dit alleen niet genoeg was om het vertrouwen van consumenten en de pers terug te winnen.

Regionale verschillen
Ondanks een bijna wereldwijde negatieve stemming is er een land waar de pers wel positief gezind is over de financiële sector, namelijk Zuid-Afrika. Maar ook tussen andere landen wereldwijd zijn grote verschillen zichtbaar. Zo wordt in Amerika door de pers relatief weinig aandacht besteedt aan de bankensector, maar is wel ongeveer 75% negatief, terwijl in Zwitserland – waar men juist veel aandacht heeft voor de status van banken – ongeveer de helft negatief is. Ook in Nederland blijft het vertrouwen in de bankensector laag, en blijft dit een belangrijk thema voor toezichthouders als de AFM en De Nederlandsche Bank. Een belangrijk speerpunt hierbij is het veranderen van de cultuur en het gedrag binnen de sector.

Edelman en PwC
Op het World Economic Forum worden tegelijkertijd onder meer ook twee andere onderzoeksrapporten gepresenteerd. Volgens Het Financieele Dagblad tonen ook de jaarlijkse CEO-enquête van PwC en de vertrouwensbarometer van PR-bureau Edelman de negatieve stemming en het gebrekkige vertrouwen in de bankensector aan.