BCG: Transaction banking omzet groeit naar 2 biljoen

12 januari 2016 Banken.nl 6 min. leestijd

The Boston Consulting Group heeft in recent onderzoek voorspeld dat de markt voor transaction banking tussen nu en 2024 met $900 miljoen zal groeien, naar bijna $2 biljoen. Retail transacties blijven de grootste inkomstenbron (>$1,5 biljoen) hoewel zij maar 11% van de transacties in 2014 omvatten. De bijna verdubbeling in de markt kan worden verklaard door de groei van betaalkaarttransacties in opkomende markten, die tegen 2024 naar verwachting een groter marktaandeel dan de volwassen Westerse markten zullen hebben.

De payments en transaction banking sector bevindt zich in een periode van onzekerheid, veroorzaakt door de intrede van marktverstorende technologieën en geheel nieuwe betaalmethodes. De snelle ontwikkeling van online en draadloze betaalsystemen – steeds meer consumenten beschikken over mobiele apparaten – zorgt ervoor dat consumenten steeds minder met contant geld betalen. Deze trend zal volgens voorspellingen in de komende tien jaar alleen maar versnellen, met steeds meer consumenten in opkomende markten die contante betalingen vervangen door elektronische transacties. 

Als gevolg hiervan zal tussen nu en 2024 de markt van transaction banking naar verwachting met $900 miljard groeien. Dat blijkt uit het recent uitgegeven onderzoeksrapport van The Boston Consulting Group (BCG), getiteld ‘Global Payments 2015: Listening to the customer’s voice’. In dit onderzoek bekeek het consultancybureau de belangrijkste markttrends van het moment en voorspelt het hoe de verschillende marktsegmenten in de komende tien jaar naar verwachting zullen veranderen.

RDE takes lead in transactional banking revenue growth

Omzetgroei
Wereldwijd genereerde transaction banking in 2014 een gecombineerde omzet van bijna $1,1 biljoen, goed voor bijna 27% van de totale wereldwijde omzet van banken. Volgens het onderzoek zal deze omzet de komende tien jaar groeien tot bijna $2 biljoen in 2024. Deze stijging vindt verspreid over meerdere inkomstenstromen plaats, onder meer in de accountomzet (+40%), transactieomzet (+34%) en non-transactionele kaartomzet* (+26%). Zowel de groei in waarde als in volume van transacties dragen bij aan de bijna 100% toename in transaction banking omzet in de komende 10 jaar. Macro-economische factoren die een rol spelen bij de verdubbeling in omzet zijn onder meer de migratie van contante naar e-payments betalingen, evenals de bredere wereldwijde financiële integratie, die zorgt voor een afname van de omzet per transactie.

Uit de analyse blijkt echter dat het grootste deel van de omzetgroei het resultaat is van de snel opkomende economieën (RDE – rapidly developing economies). De opkomende markten in de Asia-Pacific regio en het Midden-Oosten zullen waarschijnlijk het meeste bijdragen aan de groei in transaction banking. Met een CAGR van 10% in beide regio’s, zal de eerste 36% ($322 miljard) bijdragen aan de totale groei tot 2024 en de tweede regio 9% ($81 miljard). Noord-Amerika en ontwikkelde economieën in Azië en Oceanië zullen naar verwachting een gematigde groei vertonen – respectievelijk 5% en 4% - terwijl West-Europa slechts 2% transaction banking omzetgroei zal realiseren.

Ontwikkelde economieën zullen naar verwachting worden ingehaald door de RDE's kijkend naar het aandeel dat zij zullen hebben in de totale omzet in 2024. In 2014 droegen ontwikkelde economieën 54% bij aan de totale omzet, maar dit zal naar verwachting de komende tien jaar dalen naar 43%, doordat de RDE veel hogere groeiratio’s dan de ontwikkelde landen zullen vertonen. Noord-Amerika zal 4% van zijn totale omzetaandeel verliezen, terwijl West-Europa zijn aandeel van 16% naar 10% in 2024 zal zien krimpen. Ontwikkelde economieën in de Asia-Pacific regio, zoals Japan en Australië, zullen naar verwachting 2% van hun aandeel verliezen. 

Retail transactions dominant revenue generator

Retail vs wholesale-omzet
Volgens de analyse blijft retail transaction banking het belangrijkste segment in de transaction banking markt. Hoewel retail transacties in 2014 slechts 11% van het totale aantal transacties wereldwijd omvatten, genereerden zij 78% van de totale transactieomzet. Volgens BCG zal het retail transaction segment de komende tien jaar 73% van de totale omzetgroei voor zijn rekening nemen, goed voor een totaal van $1,5 biljoen in 2024.

Het wholesale transaction banking segment groeit naar verwachting sneller dan retail op dezelfde inkomstencategorieën, ondanks dat deze transacties een minder grote bijdrage aan de totale omzet leveren. Creditcardomzet in de wholesale zal toenemen met een CAGR van 7% ($57 miljard), in vergelijking met 6% ($311 miljard) voor retail. Omzet uit transacties zonder kaart zal in wholesale (7%) aanzienlijk sneller groeien dan in retail (3%). Over de hele linie zal wholesale een CAGR van 7% hebben over een periode van tien jaar – goed voor een omzetgroei van $243 miljard naar $480 miljard. De retail transaction banking omzet zal tien jaar lang gemiddeld met 6% per jaar groeien – van $847 miljard naar $1.510 miljard.

Retail revenue mix in mature markets

Ontwikkeling volwassen markten
Per regio verschillen de inkomstenmix en de belangrijkste inkomstenstromen aanzienlijk. In de Noord-Amerikaanse markt is de grootste omzetstroom afkomstig van creditcards, hoewel de groei (3%) van deze inkomsten minder sterk zal zijn dan de gemiddelde groei van 5% in de gehele markt. Toppresteerders in de VS en Canada vormen de omzetstromen uit betaalkaarttransacties met 6% en accountomzet met 8%. In West-Europa groeit de omzet uit creditcard transacties met slechts 1% en vindt de grootste toename plaats in de betaalkaartomzet met 4%. Inkomsten uit transacties zonder betaalkaart zullen naar verwachting met 2% per jaar gaan afnemen. Ook in volwassen economieën in de Asia Pacific regio zullen de inkomsten uit betaalkaarttransacties in de komende periode het hardste groeien, met 7% per jaar, maar veruit het grootste deel van de inkomsten is afkomstig uit creditcardomzet – ruim driekwart (76,8%) van de totale omzet.

RD retail payment landscape

Ontwikkeling opkomende markten
Ook de marktopbouw van verschillende RDE-regio’s verschilt aanzienlijk van elkaar. In Latijns-Amerika zullen vooral creditcard transacties meer omzet opleveren (9% groei), en de belangrijkste transactiemethode blijven in termen van de hoeveelheid omzet die ze opleveren. In Oost-Europa worden daarentegen de meeste inkomsten verdiend uit accountomzet, een omzetcategorie die de komende tien jaar nog eens met 7% per jaar zal toenemen. De RDE’s in de Asia Pacific regio zullen snelle omzetgroei verwezenlijken in alle omzetcategorieën. Transacties zonder betaal- of creditcard zullen ieder jaar 11% meer omzet gaan opleveren, hoewel de totale omzet relatief laag zal blijven met $8 miljard in 2024. Ook de inkomsten uit betaalkaart- en creditcardtransacties zullen met 11% per jaar groeien, terwijl de omzet uit accounts de laagste groei zal zien, met 8% naar $174 miljard.

* Hierbij gaat het onder meer om maandelijkse of jaarlijkse vergoedingen, inkomsten in de vorm van creditcardrente, en andere soorten vergoedingen.