Declaratieproblemen GGZ baart banken zorgen

11 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Dertien van de 64 GGZ-aanbieders hebben de jaarrekening over 2014 nog steeds niet weten te deponeren. Doordat zorgverzekeraars en aanbieders het niet eens kunnen worden over aan aantal vraagstukken rondom de GGZ-declaraties, lopen de aanbieders mogelijk miljoenen euro’s aan omzet mis. Dit maakt dat banken zich grote zorgen maken over de liquiditeit van deze aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben al langere tijd problemen rond het deponeren van hun jaarrekeningen. Om een jaarrekening te kunnen deponeren moeten zij de rechtmatigheid van hun declaraties aan zorgverzekeraars kunnen aantonen, om zo de jaaromzet te controleren. Voor de jaaromzetten over 2013 en 2014 blijkt dit echter problemen op te leveren. Maandenlang werd overleg gevoerd tussen GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit om een controlelijst op te stellen, waarmee de declaraties gecontroleerd kunnen worden. Minister van VWS Edith Schippers gaf om die reden uitstel voor het deponeren van de jaarrekeningen tot 1 december 2015.

GGZ Nederland

Nieuwe problemen deden zich echter voor in het najaar van 2015. De controlelijst, bestaande uit 29 controlepunten, blijkt ambigu of onvolledig op een viertal controlepunten. Zorgverzekeraars hanteren een andere interpretatie van deze controlepunten dan de aanbieders van de zorg, waardoor miljoenen euro’s aan declaraties als onrechtmatig dreigen te worden bestempeld. Om de verzekeraars en GGZ-aanbieders op een lijn te krijgen, zodat zij alsnog een jaarrekening kunnen declareren zonder miljoenen omzet terug te moeten betalen, is opnieuw uitstel verleend, ditmaal tot 1 maart 2015.

Banken maken zich zorgen
Banken zijn afhankelijk van jaarrekeningen om zich een beeld te kunnen vormen van de financierbaarheid en financiële situatie van zorgaanbieders. Zij zijn ondertussen behoorlijk bezorgd over het afblijven van jaarrekeningdeponering van de GGZ-aanbieders. Het uitstel tot 1 december 2015 was te overzien, maar het hernieuwde uitstel kan ervoor zorgen dat de banken extra rente moeten gaan eisen om de aanhoudende onzekerheid te compenseren. De banken roepen de GGZ-sector daarom op om snel met een oplossing te komen voor de situatie.