Reactie Rabo op aanklacht Renteswapschadeclaim

11 januari 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

Volgens Stichting Renteswapschadeclaim heeft Rabobank ondernemers onder druk gezet om op oude renteswap documenten te ondertekenen waardoor hun rechtspositie verslechterd. In een reactie laat Rabobank weten de 'incidenten' grondig te onderzoeken.

Valsheid in geschrifte
Afgelopen vrijdag meldde Stichting Renteswapschadeclaim dat zij zo'n veertig ondernemers melding hebben gemaakt van valsheid in geschrifte door de Rabobank in een groot aantal renteswapdossiers. 'Medewerkers van de Rabobank maken zich daarbij stelselmatig schuldig aan antedateren van documenten die de rechtspositie van de swaphouder schaden. Door het antedateren moet lijken dat klanten van de Rabobank al bij aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren gesteld en akkoord waren gegaan met de werking van de renteswap, terwijl dit niet het geval was', aldus de stichting. Renteswapschadeclaim heeft de voorbeelden doorgespeeld aan de AFM.

Rabobank

Reactie van Rabobank
"We herkennen het geschetste beeld niet, want het is niet onze intentie om zo met klanten om te gaan. Als het is gegaan zoals de klant beschrijft, dan is dat een situatie waar we als Rabobank afstand van nemen. We zoeken dit uit en nemen waar nodig maatregelen".

"Als klanten wordt gevraagd formulieren te tekenen om hun dossier te completeren, heeft dat geen enkele invloed op de herbeoordeling of de uitkomsten daarvan,' stelt Marcel Gerritsen, voorzitter van de stuurgroep rentederivaten.