Bas Brouwers benoemd tot CFO bij Rabobank

30 december 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Bas Brouwers treedt op 1 januari 2016 in dienst van Rabobank als Chief Financial Officer (CFO). De toezichthouders hebben ingestemd met zijn benoeming. De functie van Chief Risk Officer (CRO) zal vanaf 1 januari 2016 worden waargenomen door bestuursvoorzitter Wiebe Draijer.

Rabobank heeft enkele wijzigingen binnen de Raad van Bestuur aangekondigd die per 1 januari 2016 van kracht zullen zijn. Bert Bruggink, de huidige Chief Financial & Risk Officer (CFRO) bij Rabobank, legt per 31 december zijn taken neer en zal bij Rabobank als adviseur van de RvB in dienst blijven. Als gevolg hiervan zal zijn functie als CFRO gesplitst worden in aparte CFO- en CRO rollen.

Bas Brouwers - Rabobank

Eerder dit jaar, in september, was al bekend gemaakt dat Bas Brouwers en Carin Gorter, toen nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zouden worden benoemd tot respectievelijk CFO en CRO. Gorter heeft echter besloten om haar kandidatuur voor de functie van CRO in te trekken: "Gaandeweg de procedure heb ik na een zorgvuldige afweging moeten vaststellen dat het profiel van de functie van CRO van Rabobank in onvoldoende mate aansluit bij mijn specifieke deskundigheid. Ik heb daarop de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Rabobank en de toezichthouders geinformeerd dat ik niet langer voor de functie beschikbaar ben”, aldus Gorter. De wervingsprocedure voor de CRO functie zal nu verder worden voortgezet, meldde Rabobank eerder deze week. Rabobank bestuursvoorzitter Wiebe Draaijer zal vanaf 1 januari als waarnemend CRO fungeren. 

Bas Brouwers
De eerder aangekondigde benoeming van Bas Brouwers als nieuwe CFO blijft van kracht en is inmiddels ook door toezichthouders goedgekeurd. Wout Dekker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank: "Wij zijn erg blij met de komst van Bas Brouwers als CFO van Rabobank. De Raad van Commissarissen zag ook uit naar de benoeming van Carin Gorter als CRO. De goedkeuring van haar benoeming door de toezichthouders werd ieder moment verwacht. De Raad van Commissarissen betreurt het zeer dat Carin Gorter er na persoonlijke afweging van afziet om de functie van CRO te aanvaarden, maar respecteert het en wenst haar het allerbeste toe."