Bonusrichtlijn: bonuslimiet en uitzondering kleine banken

23 december 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De European Banking Authority – de toezichthouder voor de Europese bankensector – heeft de definitieve richtlijnen kenbaar gemaakt voor de beloning van bankiers. Enkele hoogtepunten zijn het bonuslimiet, dat een jaar later in zal gaan dan verwacht, het toevoegen van uitzonderingen voor kleine financiële instellingen en het strenger controleren op het extra compenseren van bankiers door middel van toelages.

In januari 2014 werd de Capital Requirements Directive van kracht, de strengste regels op het gebied van bankiersbelonig ooit in de EU. Deze regels legden een bonusverbod op aan financiële instellingen in EU-landen. In reactie voerden veel banken hun toelagen voor bankiers flink op, om hen alsnog dezelfde financiële vergoeding te betalen voor hun werk als zij gewend waren. Maar die mogelijkheid wordt nu weggenomen in de nieuwe richtlijnen die onlangs zijn vastgesteld door de European Banking Authority (EBA).

Maximale bonus voor bankiers

Toelagen zullen kritisch worden bekeken door de waakhond, om zo het omzeilen van de bonuslimieten door middel van hogere toelagen tegen te gaan. Iedere toelage, en iedere andere vorm van variabele vergoeding moet volgens de nieuwe richtlijnen verantwoord kunnen worden. Het bonuslimiet zelf wordt vastgesteld op tweemaal het vaste salaris, en zal ingaan in 2017. Dat is een jaar later dan in eerste instantie verwacht, omdat de EBA eerst uitzonderingen wil invoeren voor de bankiersbonussen bij kleine, minder complexe banken.

Opschorting te duur
De reden waarom de EBA heeft uitgesproken om uitzonderingen te maken voor kleinere financiële instellingen is het feit dat opschorten van grote percentages van de bonussen over meerdere jaren tijd te veel kosten met zich mee zullen brengen voor deze kleinere spelers. Onder de huidige regels wordt minstens 40% van een bonus verplicht opgeschort voor tenminste drie jaar tijd – een regel die er volgens de toezichthouder voor zorgt dat bonussen kunnen worden ingehouden als later blijkt dat bankiers zich schuldig hebben gemaakt aan het nemen van te veel risico. 

“In de mening van de EBA zouden deze vereisten niet moeten gelden voor kleine minder complexe instellingen en voor personeel dat slechts een klein bedrag aan variabele vergoeding krijgt”, aldus de Europese waakhond. De huidige regels zijn voor genoemde partijen buiten proportioneel.