Florius kiest voor brede toegang tot haar dienstverlening

04 december 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Florius heeft haar visie op samenwerken met adviseurs gewijzigd door te kiezen voor een brede toegang tot haar dienstverlening. Daarmee voert Florius niet langer meer het model van selectieve distributie. "Gewijzigde klantbehoeftes laten ons zien dat fundamentele veranderingen in de distributieketen nodig zijn", aldus Karin Polman, directeur Florius.

Nieuwe adviseurs ontvangen vanaf donderdag 3 december het distributiebeleid van Florius met de nieuwe vereenvoudigde samenwerkingsvoorwaarden. De al met Florius samenwerkende adviseurs kunnen hier natuurlijk ook op rekenen. Florius zal deze gefaseerd uitrollen.

Karin Polman - Florius

Karin Polman, directeur Florius: ‘Gewijzigde klantbehoeftes laten ons zien dat fundamentele veranderingen in de distributieketen nodig zijn. Een selectief distributiebeleid past niet meer in de moderne advieswereld. Florius wil voorzien in de keuze van de klant en verlaagt daarmee de drempel voor adviseurs om met Florius samen te werken.’

Florius beweegt mee door haar distributiebeleid in lijn te brengen met klantbehoeftes. Bereikbaarheid van onafhankelijk advies voor de klant staat hierbij centraal. De klant bepaalt zelf van wie en op welke manier advies wordt afgenomen.  

Zorgvuldige totstandkoming

Florius heeft een zorgvuldig traject opgezet voor de totstandkoming van haar visie op samenwerking met adviseurs. Voorafgaand aan introductie van het nieuwe distributiebeleid heeft afstemming plaatsgevonden met een aantal adviseurs, belangenorganisaties en distributiepartners. Dit traject heeft geleid tot een positieve beoordeling en samenwerking met alle belanghebbenden.