Inwoner hecht veel waarde aan lokale geldautomaat

02 december 2015 Banken.nl 4 min. leestijd

Geldautomaten verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld in krimp- en anticipeergebieden. Uit een recent onderzoek van Motivaction in opdracht van RegioBank blijkt dat 12% van de inwoners van anticipeergebieden het reeds zonder geldautomaat moet doen in de eigen woonplaats, terwijl 89% de aanwezigheid daarvan belangrijk vindt. 38% geeft zelfs aan dat een geldautomaat volgens hen bijdraagt aan de leefbaarheid van de woonplaats. RegioBank probeert om die reden zijn lokale kantoren zoveel mogelijk in stand te houden.
 
Door het toenemende gebruik van digitale kanalen en technologie, en de toepassing daarvan door banken in mobiel bankieren en internetbankieren, wordt het voor banken steeds minder interessant om hun dure lokale bankkantoren open te houden. De bankkantoren worden steeds minder bezocht, doordat klanten vaker via hun mobiel of online hun bankzaken regelen en ook de klantenservice steeds meer vanuit een centraal punt geregeld wordt. Echter, met het verdwijnen van lokale bankkantoren in regio’s waar de bevolking krimpt, of deze binnenkort naar verwachting zal krimpen – anticipeerregio’s – verdwijnen ook de geldautomaten uit het straatbeeld.
 
Regiobank - Middelburg
 
Onderzoek RegioBank
Om erachter te komen hoe inwoners van anticipeergebieden denken over het verdwijnen van de geldautomaten in hun omgeving, heeft RegioBank marktonderzoeksbureau Motivaction de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder ruim 1.100 inwoners van dergelijke gebieden. 12% van de ondervraagden zegt het reeds zonder geldautomaat te moeten doen in de eigen woonplaats, terwijl ruim driekwart (77%) van de inwoners van anticipeergebieden wel geld wil kunnen opnemen in de eigen woonplaats.
 
Over de bereikbaarheid van geldautomaten nu vertelt Hans van den Bor, directievoorzitter van RegioBank: “De meeste mensen hebben wel een geldautomaat hemelsbreed binnen 5km afstand. Maar dit betekent dat zij misschien 20 min moeten fietsen om geld op te nemen. En dan moet je het geluk hebben om er in een rechte lijn naar toe kunnen fietsen.”
 
89% van de inwoners vindt het belangrijk dat er een geldautomaat is in de eigen woonplaats en 43% van de inwoners van anticipeergebieden ervaart het verdwijnen van de geldautomaten dan ook als een probleem. Bovendien geeft meer dan de helft (56%) aan niet bereid te zijn om in een andere plaats geld op te nemen als de geldautomaat uit het eigen dorp is verdwenen. Volgens 38% van de inwoners draagt de geldautomaat in de eigen woonplaats bij aan de leefbaarheid.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het verdwijnen van het lokale bankkantoor als een probleem wordt ervaren, hoewel minder dan het verdwijnen van de geldautomaat. De bank is voor inwoners ook belangrijk (67%), maar die afwezigheid wordt minder vaak als een probleem ervaren (28%) dan de afwezigheid van een geldautomaat (43%). Dit lijkt erop te duiden dat inwoners van anticipeergebieden vaker bereid zijn om voor een bank naar een andere woonplaats te reizen. Ook regelt ruim de helft van de inwoners geldzaken het liefst via het internet (62%).

Geldautomaten

RegioBank wil lokaal kantoor behouden
Van den Bor vertelt dat RegioBank er bewust voor kiest om het aantal kantoren op peil te houden: “Ik zie hoe moeilijk het is om bancaire voorzieningen in landelijke gebieden in stand te houden. Wij proberen dit met RegioBank wel te doen. Maar dit kan alleen als de inwoners de bank en geldautomaat als een toegevoegde waarde zien.” Het aantal RegioBank-vestigingen is sinds 2010 is nagenoeg gelijk gebleven.

Verdwijnen van voorzieningen
Het Motivaction onderzoek keek ook naar de belangrijkste voorzieningen in anticipeerregio’s volgens de inwoners, en aan welke voorzieningen de grootste bijdrage aan de leefbaarheid wordt toegekend. In beide lijstjes staat de geldautomaat in de top vijf, respectievelijk #4 (met 89% van de respondenten) en #5 (38%). Medische voorzieningen zijn met 91% van de respondenten het belangrijkst, samen met openbaar groen/natuur. Op de derde plek volgt de lokale supermarkt. Qua leefbaarheid wordt de grootste bijdrage toegekend aan de supermarkt (53%), gevolgd door medische voorzieningen (51%), natuur (42%) en rust (41%).

Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, vertelt over deze ontwikkeling: “De bevolkingssamenstelling in dorpen en buurten verandert. Het voorzieningenniveau neemt af en schaalvergroting neemt toe. Maar inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een geldautomaat, dichtbij in het eigen dorp of buurt, is één van de belangrijkste voorzieningen. Door slim samen te werken en bewoners erbij te betrekken wordt veel meer mogelijk dan je denkt.”

“Soms kan een geldautomaat of bankkantoor net zo goed bijdragen aan de leefbaarheid als een speeltuintje. Het gaat erom dat gemeenten in overleg gaan met de inwoners van dorpen. Inwoners moeten zelf ook in actie komen om bepaalde voorzieningen te behouden”, concludeert Van der Aalst.