ABN AMRO, SNS en ASN ontwikkelen meetlat klimaatimpact

30 november 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Tien Nederlandse financiële instellingen, waaronder ABN AMRO, SNS Bank NV en ASN Bank richten een platform op om de methoden waarmee de klimaatimpact van hun investeringen en financieringen wordt gemeten, samen verder te ontwikkelen. Het platform krijgt de naam Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).

Het platform maakte vorige week bekend tijdens een bijeenkomst met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij presenteerden daarin ook de Dutch Carbon Pledge. Daarin roepen zij de onderhandelaars bij de klimaatconferentie in Parijs op om in hun onderhandelingen rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij de realisatie van klimaatdoelstellingen.

De leden van het platform zijn: ABN AMRO, Actiam, APG, ASN Bank, FMO, MN Services, PGGM, SNS Bank, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME).

Carbon Accounting Financials

Balans CO2-uitstoot
De oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van broeikasgassen. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen dragen hieraan indirect bij doordat ze geld steken in activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen. Ze verlenen bijvoorbeeld kredieten aan elektriciteitscentrales, industrie en de transportsector.

Via de financiering van duurzame energie en energiebesparing werken zij juist mee aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast kunnen zij hun rol als aandeelhouder en financier gebruiken om bij bedrijven af te dwingen dat zij hun bedrijfsvoering verduurzamen.

Financiële instellingen kunnen een balans opmaken van enerzijds hun bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen en anderzijds hun investeringen in activiteiten die broeikasgassen veroorzaken. Het platform wil de wijze waarop dat gemeten wordt, zo eenduidig mogelijk maken. Dat is de eerste stap waarmee financiële instellingen hun negatieve voetafdruk kunnen verlagen en hun bijdrage aan oplossingen vergroten.

Internationaal protocol
De deelnemers aan PCAF gaan bij de ontwikkeling van meetmethoden uit van het internationale protocol van het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Dit is dé internationale standaard voor het meten van uitstoot van broeikasgassen.

Sleutel tot strategie

“Het effect van investeringen en financieringen op het klimaat staat volop in de belangstelling. De kernvraag is hoe je die impact meet,” aldus Piet Sprengers, voorzitter van het platform. “Verschillende financiële instellingen proberen die vraag in PCAF te beantwoorden. Het is een complexe opdracht. Maar voor financiële instellingen is dit de sleutel om hun strategie voor de oplossing van het klimaatprobleem te bepalen.”

Heldere doelen

Als de deelnemers aan PCAF meer inzicht hebben in de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen, kunnen zij hun klimaatvoetafdruk beter en eenduidig vaststellen. Dit inzicht helpt hun ook om klimaatdoelen te formuleren voor hun beleggingen en financieringen. Zo dragen ze eraan bij dat de maatschappij steeds minder broeikasgassen uitstoot.