Banken pakken rol tegen schendingen mensenrechten

23 november 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Welke rol moeten Nederlandse banken spelen bij het voorkomen van mensenrechtenschendingen? Om deze vraag te beantwoorden gaat de bankensector het gesprek aan met de Rijksoverheid, de vakbonden FNV en CNV en de NGO’s Oxfam Novib, Amnesty International en PAX over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen convenant
Het doel van de gesprekken is om te komen tot een zogeheten internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) convenant. De genoemde partijen willen afspraken maken over de rol die de banken kunnen spelen bij het voorkomen van mensenrechtenschendingen.De gesprekken vinden plaats onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer en worden gefaciliteerd door de SER.

Human Rights

Uiteraard letten Nederlandse banken bij aanvragen van zakelijke klanten scherp op de manier waarop het bedrijf zaken doet, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Banken onderzoeken of hun klanten bijvoorbeeld niet betrokken zijn bij kinderarbeid of landroof. De convenantspartijen onderzoeken nu hoe het risico dat klanten van Nederlandse banken toch betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen verder kan worden verkleind en hoe de positieve invloed van banken kan worden vergroot".

De afspraken die deze partijen de komende maanden met elkaar maken zullen gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties.