Laatste fase beursgang ABN AMRO officieel ingeluid

28 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO en NLFI maken gisteren in een persbericht officieel bekend dat ABN AMRO binnenkort genoteerd zal worden aan Euronext Amsterdam, en de beursgang in het vierde kwartaal van 2015 zal plaatsvinden.

NLFI heeft gisteren een ‘intention to float’ voor ABN AMRO uitgegeven, het document dat de laatste fase van de beursgang van de bank inluidt. NLFI is het Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL Financial Investments: NLFI), de beheerder van alle staatsparticipaties van de Nederlandse Staat in de financiële sector – waaronder genationaliseerde banken ABN AMRO en SNS Bank. Met het inluiden van deze laatste fase kan de beursgang nog in het vierde kwartaal van 2015 plaatsvinden.

In de periode tot de beursgang, die volgens het eigen draaiboek van ABN AMRO normaal gesproken vier weken duurt, moet de bank versneld zijn cijfers publiceren. In plaats van op 13 november, zullen deze op 9 november openbaar worden gemaakt, zodat het prospectus eerder kan worden opgesteld en ter goedkeuring aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan worden voorgelegd. Als goedkeuring verleend is zal ABN AMRO worden genoteerd aan Euronext Amsterdam, en worden certificaten van bestaande aandelen uitgegeven. NLFI behoudt bij de beursgang een aanzienlijk meerderheidsbelang in de bank, dat in de komende jaren volledig zal worden afgebouwd. Als de omstandigheden dat toestaan, plant ABN AMRO om in 2017 de helft van zijn winst uit te keren als dividend.

Beursplein 5

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, vertelt: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap op weg naar onze nieuwe toekomst. Vanaf het moment dat ABN AMRO in haar huidige vorm in 2010 werd opgezet, hebben we grote vooruitgang geboekt bij het bouwen van een sterke Nederlandse Retail, Private en Corporate bank met een transparant businessmodel en een gematigd risicoprofiel waarmee solide resultaten worden geboekt. Ik ben blij dat onze vooruitgang wordt erkend en graag bedank ik onze klanten, werknemers en aandeelhouder voor hun voortdurende steun en vertrouwen in deze zeer belangrijke periode.”

Michael Enthoven, voorzitter van NLFI, voegt toe: “Sinds de nationalisatie is het duidelijk geweest dat ABN AMRO weer geprivatiseerd ging worden zodra dit redelijkerwijs mogelijk zou zijn. Sindsdien zijn enorme inspanningen verricht.” Volgens hem kan er groen licht worden gegeven voor de beursgang: “Wij hebben alle door de Minister van Financiën opgestelde exitvoorwaarden nogmaals beoordeeld. Met genoegen kan ik de Minister van Financiën adviseren door te gaan met het proces om ABN AMRO weer terug te brengen naar de markt door middel van een IPO.”