ING verwacht daling van het aantal starters in 2016

26 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal startende ondernemers in 2016 zal dalen als gevolg van een daling van het aantal startende zzp'ers. Door de aantrekkende economie zal het aantal werknemers dat zijn baan verliest en vervolgens als zzp’er aan de slag gaat zal dan ook afnemen. Ondanks deze verwachte daling in 2016 blijft het aantal starters op hoog niveau, aldus ING.

Toename starters in bouw en zorg door flexibilisering bedrijven
Zowel in de bouw en industrie als in de zorg en onderwijs was sprake van een toename van het aantal starters. De stijging in de bouw en zorg komt met name doordat veel bedrijven bezig zijn hun flexibele schil uit te breiden. Hierdoor gaan veel voormalig werknemers als zelfstandige zonder personeel aan de slag. De grootste daling deed zich voor in de transport & logistiek. Zo daalde het aantal beginnende postbezorgers/koeriers met 17% en het aantal taxichauffeurs met 20%.

In het derde kwartaal zijn circa 30.600 mensen een bedrijf gestart. Dit is 5% meer ten opzichte van het derde kwartaal in 2014. Over de eerste negen maanden van het jaar waren er 97.100 starters, vergelijkbaar met het aantal over dezelfde periode vorig jaar.

Meer starters in de bouw, minder in de transport

Meer starters in Noord- en Zuid-Holland, sterkste daling in Limburg en Overijssel

Op regionaal niveau zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van het aantal starters over de eerste negen maanden van het jaar. De provincie Noord-Holland noteerde met 3% de grootste stijging, gevolgd door Zuid-Holland (+1%) en Friesland (+1%). In Utrecht was het aantal starters stabiel, terwijl Limburg (-5%) en Overijssel (-4%) de grootste dalingen lieten zien.

Minder starters in 2016

De verwachting is dat het aantal starters volgend jaar zal afnemen. In navolging van de economie zal de arbeidsmarkt verder aantrekken. Het aantal werknemers dat zijn baan verliest en vervolgens als zzp’er aan de slag gaat zal dan ook afnemen. Dit geldt voor alle sectoren behalve de zorg. Binnen deze sector is sprake van een algehele kostenfocus waardoor de werkgelegenheid voorlopig verder afneemt. Hierdoor zal een deel van de werknemers dat zijn baan verliest als zzp’er aan de slag gaan.

Aantal starters daalt in 2016

Ondanks daling in 2016 blijft het aantal starters op hoog niveau

De verwachting is dat het aantal zzp’ers de komende jaren verder zal toenemen, zij het in een minder hoog tempo dan tot nu toe het geval is. Doordat economische cycli elkaar steeds sneller opvolgen zien bedrijven zich genoodzaakt met een flexibele schil van medewerkers te werken. Zo kunnen ze snel inspelen op veranderingen in de markt. De vraag naar flexibel personeel zal dan ook toenemen. Daarnaast zijn nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden eerder op zoek naar flexibiliteit in hun werk dan naar vastigheid. Een antwoord hierop is het zzp’er-schap.