ABN AMRO treft schikking van 55 miljoen met Vestia

20 oktober 2015 Banken.nl

Afgelopen vrijdag hebben Vestia en ABN AMRO een definitief akkoord bereikt over de afwikkeling van alle tussen Vestia en ABN AMRO (inclusief Fortis Bank (Nederland) N.V.) gesloten derivatentransacties. Als onderdeel van de schikking betaalt ABN AMRO een bedrag van €55 miljoen aan Vestia. Vestia doet afstand van alle vorderingen in verband met deze derivatentransacties. Door deze schikking komt een einde aan het geschil tussen ABN AMRO en Vestia.

Vestia

Kort geding Vestia tegen ABN AMRO

Op 18 juni 2012 hebben Vestia en ABN AMRO een overeenkomst gesloten ter beëindiging van de derivatentransacties van Vestia. Bij deze overeenkomst is door beide partijen een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het instellen van vorderingen tegen elkaar. In april 2015 heeft Vestia een kort geding tegen ABN AMRO aangespannen en stukken van ABN AMRO gevorderd. In vervolg daarop zijn besprekingen gestart met als oogmerk een schikking te bereiken. Deze schikking is nu gerealiseerd.