Adviescollege: Beperk drempels voor nieuwe toetreders

16 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De regeldruk en kapitaal- en toelatingseisen voor kleine banken en nieuwe spelers in de bancaire sector moeten worden beperkt, vindt adviescollege Actal. In een recent advies aan de minister van Financiën noemt het adviescollege enkele maatregelen die toetreding van kleine en nieuwe spelers kunnen bevorderen, waaronder snellere afhandeling van vergunningsaanvraag, lagere verplicht eigen vermogen, en het afgeven van beperkte bankvergunningen. Ook adviseert het college om niet meer strenger te zijn bij de invoering van Europese regelgeving dan in het buitenland gebruikelijk is.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 worden banken onderworpen aan steeds strengere regels en eisen, om te voorkomen dat de overheid opnieuw moet ingrijpen als het slecht gaat met de bankensector. Verschillende banken kregen toen kapitaalinjecties, extra garanties en in het geval van ABN AMRO en SNS REAAL werd de bank zelfs genationaliseerd.   

Actal - Minder regeldruk - Meer slagvaardigheid

Kleine en nieuwe spelers
Een keerzijde van deze strengere eisen is dat zij het lastiger maken voor nieuwe bancaire spelers en kleine bestaande banken om succesvol te worden of te blijven. Dat concludeert adviescollege Actal in een recent advies aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Jan ten Hoopen, voorzitter van het adviescollege, ligt toe: “Voor kleine banken is het moeilijk om aan dezelfde regels te voldoen als de grote banken. En toetreders worden ontmoedigd om zich op deze markt te begeven. Dit leidt tot beperkte mededinging. En dat leidt weer tot minder kredietmogelijkheden voor met name kleine bedrijven.”

Om deze negatieve gevolgen van de strengere financiële regels in te perken, komt het adviescollege met een aantal voorstellen. Zou zouden kleine nieuwe partijen volgens het adviescollege niet verplicht €5 miljoen hoeven aanhouden aan eigen vermogen, omdat zij minder risico met zich meebrengen voor het financiële systeem dan grote banken. Ook zou De Nederlandsche Bank volgens Actal een aanvraag voor een bankvergunning sneller moeten kunnen afhandelen dan de 6 tot 18 maanden die hier nu voor staan, en kan de toezichthouder overwegen om beperkte bankvergunningen te gaan uitgeven, zoals gedaan wordt in het Verenigd Koninkrijk.

Europese drempels
Volgens de schrijvers van het adviesrapport aan de minister, zou Nederland er ook goed aan doen om te stoppen met het sneller en strikter invoeren van Europese regelgeving dan in het buitenland gebruikelijk is. Door de banken te veel aan banden te leggen ontstaat namelijk het gevaar dat banken zich niet meer kunnen onderscheiden van elkaar. De toetreding van kleine en nieuwe spelers tot de bancaire sector kan ook daarmee worden bevorderd – DNB heeft eerder dit jaar ook zelf laten blijken voor meer concurrentie op de bancaire markt te zijn.