Atos Consulting: strategische keuzes voor levensmarkt

17 maart 2011 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De levenmarkt in 2020: een onzekere toekomst voor levenverzekeraars en intermediairs

Atos Consulting onderzocht de levensverzekeringenmarkt in 2020 en kwam tot de conclusie dat de traditionele levensverzekeraars en het intermediair zich moeten heroriënteren op hun activiteiten willen ze in 2020 nog een kans hebben in de markt.

Download het rapport De Levenmarkt in 2020

Het aantal nieuwe levensverzekeringen dat wordt afgesloten laat de afgelopen jaren een dalende trend zien. In 2008 werd een historisch verlies geleden van -€5,6 miljard. En het ziet er in de nabije toekomst ook niet naar uit dat deze trend zal omslaan naar positieve cijfers. Door de imagoschade die de sector heeft opgelopen als gevolg van onder meer de woekerpolisaffaire en de minder populaire beleggingsverzekeringen, komen de levensverzekeringen onder druk te staan. De politiek laat bovendien doorschemeren iets te willen doen aan de aftrekbare premies.

Welke strategische keuzes dienen de levensverzekeraar en het intermediair te maken om klaar te zijn voor de wereld van 2020?

  • De levensverzekeraar kan internationale consolidaties aangaan en samenwerken in internationale shared service centra.
  • De levensverzekeraar kan het productaanbod sterk inkrimpen tot enkel overlijdensrisicoverzekeringen en garantieproducten.
  • De meest vergaande optie is dat (levens)verzekeraars producten en diensten kunnen koppelen tot pakketten die in hoge mate zijn geïndividualiseerd. Ze ontwikkelen zich dan tot echte dienstenaanbieders waarbij zij de consument ontzorgen en meer en meer naturadiensten gaan aanbieden c.q. faciliteren.