Verkorten betalingstermijn positief voor economie

17 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Uit de European Payment Index van Intrum Justitia over 2012 blijkt dat in Nederland de gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn in het bedrijfsleven (B-to-B) 18 dagen bedraagt. Dit is een stijging van 12,5% ten opzichte van 2009. Verder komt in dit onderzoek naar voren dat alhoewel de gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn bij de Nederlandse overheid groter is (19 dagen), zij wel in staat zijn geweest dit gemiddelde ten opzichte van 2009 met een kleine 14% terug te brengen.

Oud ABN AMRO bestuurder Jan Peter Schmittmann is er van overtuigd dat het structureel verkorten van de betalingstermijnen in het bedrijfsleven een zeer positief effect zal hebben op de Nederlandse economie in het algemeen en het MKB in het bijzonder. Afgelopen maandag presenteerde Schmittmann zijn ideeën in het Financieel Dagblad. Schmittmann wil het betalingsmoraal van het Nederlands bedrijfsleven een boost geven. In het FD benadrukte hij het belang van deze gedragsverandering en verhief hij dit onderwerp tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Groot helpt klein: vergroting van liquiditeit heeft sterke positieve gevolgen

Het creëren van een positieve ‘wave’ van ondernemers die tijdig hun rekeningen betalen staat centraal in de ideeën van Schmittmann. Volgens hem ligt de sleutel hiervoor bij de grote ondernemingen. Die zouden in ruil voor snelle betaling (dat kost liquiditeit) een kleine korting kunnen bedingen bij hun leveranciers. De afgelopen negen maanden werkte Schmittmann met een werkgroep van MKB-ondernemers aan het plan met de naam: 'Groot helpt klein'.

Volgens Schmittmann zouden zijn ideeën 26.000 banen kunnen scheppen en faillissementen kunnen voorkomen. Het vergroten van het betalingsmoraal van bedrijven heeft volgens Schmittmann vele voordelen. Zeker in een tijd waarin banken kritisch zijn op het financieren van bedrijven heeft een vergroting van liquiditeit sterke positieve gevolgen, aldus Schmittmann in het FD. MKB-bedrijven gaan niet alleen minder snel failliet, ze lopen ook minder debiteurenrisico en als bedrijven weten dat de facturen sneller betaald worden, kunnen zij zich weer richten op groei en innovatie.