Conclusion financieel sterk volgens kredietbeoordelaars

16 november 2011 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Adviesbureau Conclusion uit Utrecht is onlangs door de kredietbeoordelaars Dun & Bradstreet en Graydon uitgeroepen tot een ‘financieel gezond bedrijf’. De kredietbeoordelaars baseren dit op een audit op een mix van financiële factoren, onder anderen omzetcijfers, jaarcijfers en het betaalgedrag van de zakelijk diensteverlener.

Feedback Van Dun & Bradstreet
Van Dun & Bradstreet ontving Conclusion een D&B rating 1, de hoogst haalbare waardering. Dun & Bradstreet onderzoekt en bewaakt de financiële gezondheid van bedrijven in binnen- en buitenland en werkt met een rating die van 1 tot en met 4 loopt. Slechts 18% van alle Nederlandse bedrijven valt in de groep die een D&B rating 1 ontving en daarmee tot de meest kredietwaardige bedrijven in Nederland behoort.

Feedback Graydon
Ook van Graydon ontving Conclusion erkenning in de vorm van een gewonnen Graydon award. Deze award wordt uitgereikt aan finacieel gezonde bedrijven met wie andere partijen vertrouwd en verantwoord zaken kunnen doen. Om voor de award in aamerking te komen dient een bedrijf een positief kredietadvies te krijgen waarbij sprake dient te zijn van een minimale kans op wanbetaling. Gertjan Kaart, algemeen directeur bij Graydon: "De award laat zien dat een bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat betekent dat zakenrelaties zonder zorgen met ze kunnen samenwerken."

Edwin Groeneveld, CFO Conclusion: "Het gaat goed met Conclusion en wij zijn een financieel gezond bedrijf! Wij zijn blij te zien dat dit door bekende kredietbeoordelaars in de markt erkent wordt. Het winnen van de Graydon award en het behalen van de Dun & Bradstreet Rating 1 is iets om trots op te zijn. Het zegt iets over ons financiële prestatievermogen. Ook 2011 verwachten we met gezonde resultaten te kunnen afsluiten. "